سوئیس

آوریل
28

بورسیه های PhD دانشگاه ETH Zurich

بورسیه های PhD دانشگاه ETH Zurich سوئیس برای رشته های نانوتکنولوژی، فیزیک لیزر، الکترومغناطیس، فیزیک مهندسی و فیزیک محاسباتی با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف حرفه ای و پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
آوریل
03

بورسیه های PhD دانشگاه برن سوئیس

بورسیه های PhD دانشگاه برن سوئیس برای رشته های یادگیری ماشین، پردازش تصویر، بینایی کامپیوتر، ریاضیات رایانشی، تئوری احتمال، ریاضیات کاربردی و زبانهای برنامه نویسی با هدف پشتیبانی از دانشجویان و محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف علمی و پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
آوریل
03

بورسیه های PhD دانشگاه بازل

بورسیه های PhD دانشگاه بازل سوئیس برای رشته های اقیانوس شناسی، بیوشیمی، ژئوشیمی، نوشاب شناسی و Paleontology با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
مارس
14

بورسیه های Phd دانشگاه ژنو

بورسیه های Phd دانشگاه ژنو برای رشته های فیزیک، شیمی،نانوتکنولوژی،مهندسی مواد با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
مارس
07

بورسیه های دانشگاه بازل سوئیس

بورسیه های PhD دانشگاه بازل سوئیس برای رشته های اخلاق، زیست پزشکی، فلسفه کاربردی، بهداشت عمومی، علوم بالینی و سیاست بهداشت با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
فوریه
20

بورسیه های Post-Doc موسسه Empa سوئیس

بورسیه های Post-Doc موسسه Empa سوئیس برای رشته های پردازش تصویر، زبانهای برنامه نویسی، مهندسی نرم افزار، فیزیک رایانشی و مهندسی رایانشی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
دسامبر
28

بورسیه های PhD دانشگاه ETH Zurich سوئیس

بورسیه های PhD دانشگاه ETH Zurich سوئیس برای رشته های معماری، مهندسی عمران، مهندسی شیمی، مهندسی مواد، مهندسی سازه و اقتصاد منابع با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
نوامبر
07

بورسیه های PhD موسسه ETH Zurich سوئیس

بورسیه های PhD موسسه ETH Zurich سوئیس برای رشته های حقوق دیجیتال، حقوق کسب و کار و حقوق املاک با هدف ارائه فرصتهای متعدد برای پیشرفت در عرصه حقوق برای دانشجویان و محققان نخبه می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات