سوئیس

ژوئن
26

بورسیه های تحصیلی دانشگاه ETH Zurich

بورسیه های تحصیلی دانشگاه ETH Zurich سوئیس برای رشته شیمی با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف تحصیلی و پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
ژوئن
25

بورسیه های دانشگاه ETH Zurich

بورسیه های دانشگاه ETH Zurich سوئیس برای رشته های مهندسی هوانوردی، مهندسی مکانیک، دینامیک سیالات، مکانیک و مهندسی شیمی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف تحصیلی و پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
آوریل
30

بورسیه های دانشگاه ETH سوئیس

بورسیه های دانشگاه ETH Zurich سوئیس برای رشته های علوم رایانشی، معماری کامپیوتر و مهندسی برق با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف تحصیلی و پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
مارس
30

بورسیه های جامعه تنفسی اروپا ERS

بورسیه های جامعه تنفسی اروپا (ERS) سوئیس برای رشته های داروسازی، فارماکولوژی، روانشناسی بهداشت، بهداشت عمومی، مهندسی پزشکی، علوم بالینی، ریاضیات کاربردی و پزشکی تنفسی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
مارس
29

بورسیه های دانشگاه ETH Zurich سوئیس

بورسیه های دانشگاه ETH Zurich سوئیس برای رشته های کلان داده، فیزیک رایانشی، انفورماتیک، علوم رایانشی و الگوریتم ها با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
مارس
29

بورسیه های موسسه Forschungszentrum Jülich GmbH

بورسیه های موسسه Forschungszentrum Jülich GmbH برای رشته های اقتصاد انرژی، مهندسی سیستم ها، فناوری انرژی و اقتصاد منابع با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
مارس
29

بورسیه های دانشگاه ETH Zurich

بورسیه های PhD دانشگاه ETH Zurich برای رشته های زیست مهندسی، مهندسی مکانیک، زبانهای برنامه نویسی، رباتیک و علم بهداشت با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
فوریه
16

بورسیه های موسسه تحقیقاتی Empa سوئیس

بورسیه های موسسه تحقیقاتی Empa سوئیس با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف حرفه ای و پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات