انگلستان

اکتبر
13

بورسیه های دانشگاه Imperial College London

بورسیه های دانشگاه Imperial College London انگلستان برای رشته مدیریت بین الملل با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
سپتامبر
11

بورسیه های دانشگاه کمبریج انگلستان

بورسیه های دانشگاه کمبریج انگلستان با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف حرفه ای و پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
سپتامبر
04

بورسیه دانشگاه کینگز لندن انگلستان

بورسیه دانشگاه کینگز لندن انگلستان با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف حرفه ای و پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
آگوست
28

بورسیه های چونینگ انگلستان

بورسیه های چونینگ انگلستان با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف حرفه ای و پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
جولای
03

بورسیه های دانشگاه بورنموث انگلستان

بورسیه های دانشگاه بورنموث انگلستان برای رشته های هوش مصنوعی، شبکه های عصبی مصنوعی، گرافیک کامپیوتر، مهندسی نرم افزار، یادگیری ماشین، فیزیک رایانشی، ریاضیات رایانشی، بینایی کامپیوتر و تعامل انسان-کامپیوتر با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
آوریل
04

بورسیه های دانشگاه هنر لندن انگلستان

بورسیه های دانشگاه هنر لندن انگلستان برای رشته طراحی صنعتی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف حرفه ای آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
آوریل
04

بورسیه های دانشگاه ریدینگ انگلستان

بورسیه های دانشگاه ریدینگ انگلستان برای رشته های زبان شناسی کاربردی و TESOL با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
آوریل
04

بورسیه های دانشکده کسب و کار کاس انگلستان

بورسیه های دانشکده کسب و کار کاس انگلستان برای رشته های مدیریت حمل و نقل، امور مالی و بازرگانی با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی و حرفه ای آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات