انگلستان

مه
28

بورسیه دانشگاه وست لندن انگلستان

بورسیه دانشگاه وست لندن انگلستان برای تمامی رشته های تحصیلی ارائه شده در دانشگاه با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف تحصیلی و پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
آوریل
19

بورسیه های دانشگاه کوئینز بلفاست انگلستان

بورسیه های دانشگاه کوئینز بلفاست انگلستان برای رشته های اقتصاد، حسابداری و مدیریت با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
آوریل
12

بورسیه های دانشگاه امپریال کالج لندن

بورسیه های دانشگاه امپریال کالج لندن برای رشته‌ های مهندسی پزشکی، مهندسی مکانیک با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
فوریه
12

بورسیه های دانشگاه آنگلیا راسکین انگلستان

بورسیه های دانشگاه آنگلیا راسکین انگلستان برای رشته موسیقی با هدف حمایت و پشتیبانی از دانشجویان بین المللی در سال ۲۰۲۲ ارائه می کند.

توسط نویسنده |
جزئیات
فوریه
12

بورسیه های دانشگاه لستر انگلستان

بورسیه های دانشگاه لستر انگلستان برای رشته علوم زندگی با هدف حمایت و پشتیبانی از دانشجویان بین المللی در سال ۲۰۲۲ میباشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
ژانویه
17

بورسیه های دانشگاه ریدینگ انگلستان

بورسیه های دانشگاه ریدینگ انگلستان با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد

توسط نویسنده |
جزئیات
ژانویه
17

بورسیه های دانشگاه ساوث همپتون انگلستان

بورسیه های دانشگاه ساوث همپتون انگلستان با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف حرفه ای و پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
ژانویه
15

بورسیه های دانشگاه وارویک انگلستان

بورسیه های دانشگاه وارویک انگلستان با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات