انگلستان

مارس
13

بورسیه های کارشناسی دانشگاه کوئین ماری لندن برای تمامی رشته ها

بورسیه های کارشناسی دانشگاه کوئین ماری لندن با هدف تأمین کمکی مالی برای دانشجویان بین المللی مایل به ادامه تحصیل در دانشگاه های انگلستان می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
مارس
13

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه لیورپول انگلستان برای رشته حقوق

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه لیورپول انگلستان با هدف تأمین کمکی مالی برای دانشجویان بین المللی مایل به ادامه تحصیل در دانشگاه های انگلستان می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
مارس
12

بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه لستر انگلستان برای رشته¬های مهندسی، علوم پایه، علوم زیستی، علوم انسانی، اجتماعی و هنر

بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه لستر انگلستان برای رشته¬های مهندسی، علوم پایه، علوم زیستی، علوم انسانی، اجتماعی و هنر می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
مارس
06

بورسیه های کارشناسی دانشگاه ساسکس انگلستان برای رشته شیمی

بورسیه های کارشناسی دانشگاه ساسکس انگلستان برای رشته شیمی که هدف از این برنامه بورسیه، تأمین کمکی مالی برای دانشجویان بین المللی است.

توسط نویسنده |
جزئیات
مارس
06

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه لیدز برای رشته های زمین شناسی، ژئوفیزیک و محیط زیست

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه لیدز برای رشته های زمین شناسی، ژئوفیزیک و محیط زیست با هدف تأمین مالی دانشجویان درمشارکت در تحقیقات بین‌المللی می‌باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
مارس
05

بورسیه های کارشناسی دانشگاه هنر لندن برای رشته های هنر، طراحی، مد، سینما و معماری

بورسیه های کارشناسی دانشگاه هنر لندن برای رشته های هنر، طراحی، مد، سینما و معماری با هدف حمایت از دانشجویان علاقه مند به گرایشات هنر می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
مارس
03

بورسیه های PhD دانشگاه لستر انگلستان برای رشته کسب و کار

بورسیه های PhD دانشگاه لستر انگلستان برای رشته کسب و کار که هدف از این برنامه بورسیه، تأمین کمکی مالی برای دانشجویان و محققان بین المللی است.

توسط نویسنده |
جزئیات
فوریه
28

بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD سازمان خیریه کالج گودایناف انگلستان برای رشته های فنی مهندسی

بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD سازمان خیریه کالج گودایناف انگلستان با هدف تأمین کمکی مالی برای دانشجویان بین المللی دردانشگاه های انگلستان می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات