کانادا

آوریل
12

بورسیه های دانشگاه کلگری کانادا

بورسیه های دانشگاه کلگری کانادا برای رشته‌ های مهندسی مکانیک، مکاترونیک، مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
مارس
12

بورسیه های تحصیلی دانشگاه آلبرتا کانادا

بورسیه های تحصیلی دانشگاه آلبرتا کانادا برای رشته‌ های علوم و مهندسی کامپیوتر، مهندسی برق، فناوری اطلاعات، مهندسی عمران، معماری با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
مارس
12

بورسیه های تحصیلی دانشگاه بریتیش کلمبیا

بورسیه های تحصیلی دانشگاه بریتیش کلمبیا برای رشته‌ های مهندسی هوافضا، مهندسی مکانیک با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
فوریه
26

بورسیه های تحصیلی دانشگاه آلبرتا

بورسیه های دانشگاه آلبرتا برای رشته‌ مهندسی برق با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
فوریه
19

بورسیه های دانشگاه رایرسون

بورسیه های دانشگاه رایرسون برای رشته‌ های مهندسی کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مکاترونیک، مهندسی پزشکی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
ژانویه
25

بورسیه های دانشگاه لاوال

بورسیه های دانشگاه لاوال برای رشته‌ مهندسی برق با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
دسامبر
08

بورسیه های دانشگاه واترلو

بورسیه های دانشگاه واترلو کانادا برای رشته‌های جغرافیا، محیط زیست با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
اکتبر
13

بورسیه های دانشگاه دالهاوزی

بورسیه های دانشگاه دالهاوزی کانادا برای رشته های علوم پایه، فنی مهندسی، علوم انسانی و علوم اجتماعی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات