کانادا

اکتبر
13

بورسیه های دانشگاه دالهاوزی

بورسیه های دانشگاه دالهاوزی کانادا برای رشته های علوم پایه، فنی مهندسی، علوم انسانی و علوم اجتماعی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
اکتبر
13

بورسیه های دانشگاه بریتیش کلمبیا

بورسیه های دانشگاه بریتیش کلمبیا کانادا برای رشته های MBA، مدیریت و تجزیه و تحلیل کسب و کار با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
سپتامبر
04

بورسیه دانشگاه بریتیش کلمبیا کانادا

بورسیه دانشگاه بریتیش کلمبیا کانادا با هدف پشتیبانی از دانشجویان با استعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
آگوست
04

بورسیه های دانشگاه مونترال

بورسیه های دانشگاه مونترال برای رشته‌های میکروبیولوژی، ایمونولوژی، بیولوژی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
جولای
22

بورسیه های دانشگاه آلبرتا

بورسیه های دانشگاه آلبرتا برای رشته‌های اکولوژی بیولوژی محیط زیست با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
جولای
11

بورسیه های دانشگاه شربروک

بورسیه های دانشگاه شربروک کانادا برای رشته های علوم و مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات و مهندسی برق با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
ژوئن
22

بورسیه های دانشگاه کارلتون

نام بورسیه: بورسیه های دانشگاه کارلتون برای رشته های مهندسی مکانیک، علوم و مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات کشور اعطا کننده: کانادا(اطلاعات تحصیلی کانادا) سازمان اعطا کننده: توسط دکتر تیانهائو وَنگ موضوع/رشته بورسیه: مهندسی مکانیک علوم و مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی: دکتری خلاصه بورسیه: هدف از این برنامه بورسیه، پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی […]

توسط نویسنده |
جزئیات
مه
24

بورسیه های دانشگاه بریتیش کلمبیا

بورسیه های دانشگاه بریتیش کلمبیا برای رشته های مهندسی عمران، مهندسی آب، زمین‌ شناسی، منابع طبیعی، محیط زیست، جغرافیا، جنگل‌داری، آمار، ریاضیات کاربردی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات