کانادا

بورسیه های دانشگاه تورنتو کانادا

بورسیه های دانشگاه تورنتو کانادا برای کلیه رشته ها با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف تحصیلی و پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
جولای
13

بورسیه فول فاند Vanier دولت کانادا

بورسیه فول فاند Vanier دولت کانادا برای رشته های علوم طبیعی ، علوم اجتماعی ، علوم انسانی ، مهندسی و بهداشت با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف تحصیلی و پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
ژوئن
07

بورسیه های تحصیلی دانشگاه مونترال کانادا

بورسیه های تحصیلی دانشگاه مونترال کانادا برای رشته های ارائه شده توسط دانشگاه با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف تحصیلی و پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
آوریل
12

بورسیه های دانشگاه کلگری کانادا

بورسیه های دانشگاه کلگری کانادا برای رشته‌ های مهندسی مکانیک، مکاترونیک، مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
مارس
12

بورسیه های تحصیلی دانشگاه آلبرتا کانادا

بورسیه های تحصیلی دانشگاه آلبرتا کانادا برای رشته‌ های علوم و مهندسی کامپیوتر، مهندسی برق، فناوری اطلاعات، مهندسی عمران، معماری با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
مارس
12

بورسیه های تحصیلی دانشگاه بریتیش کلمبیا

بورسیه های تحصیلی دانشگاه بریتیش کلمبیا برای رشته‌ های مهندسی هوافضا، مهندسی مکانیک با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
فوریه
26

بورسیه های تحصیلی دانشگاه آلبرتا

بورسیه های دانشگاه آلبرتا برای رشته‌ مهندسی برق با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
فوریه
19

بورسیه های دانشگاه رایرسون

بورسیه های دانشگاه رایرسون برای رشته‌ های مهندسی کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مکاترونیک، مهندسی پزشکی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات