آلمان

اکتبر
13

بورسیه های موسسه ماکس پلانک المان

بورسیه های موسسه ماکس پلانک آلمان برای رشته های فیزیک کوانتوم، اپتیک، شیمی مواد، شیمی حالت جامد، رایانش کوانتوم، فیزیک مواد، فیزیک حالت جامد، Big Data و یادگیری ماشین با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف حرفه ای و پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
سپتامبر
18

بورسیه های آزمایشگاه EMBL آلمان

بورسیه های آزمایشگاه EMBL آلمان برای رشته های بیوتکنولوژی، بیوشیمی، بیوانفورماتیک، بیوفیزیک، زیست شناسی سلولی، زیست شناسی تکاملی، ساختارهای داده ای، پایگاه داده، هوش مصنوعی، مهندسی نرم افزار، یادگیری ماشین و رباتیک با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
سپتامبر
18

بورسیه های دانشکده تحقیقات سالخوردگی کلن آلمان

بورسیه های دانشکده تحقیقات سالخوردگی کلن آلمان برای رشته های بیوشیمی، بیوانفورماتیک، بیوفیزیک، زیست شناسی مولکولی، ژنتیک، زیست شناسی سلولی و زیست شناسی محاسباتی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف حرفه ای و پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
سپتامبر
18

بورسیه های دانشگاه چاریته آلمان

بورسیه های دانشگاه چاریته آلمان برای رشته سلامت بین الملل با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد

توسط نویسنده |
جزئیات
سپتامبر
04

بورسیه دانشگاه لایپزیگ آلمان

بورسیه دانشگاه لایپزیگ آلمان برای تمامی رشته ها با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
جولای
25

بورسیه های موسسه Helmholtz-Zentrum Hereon آلمان

بورسیه های موسسه Helmholtz-Zentrum Hereon آلمان برای رشته های اقیانوس شناسی، علوم جوی، هیدرولوژی، اقلیم شناسی و زمین شناسی دریایی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف حرفه ای و پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
جولای
24

بورسیه های موسسه ماکس پلانک

بورسیه های موسسه ماکس پلانک آلمان برای رشته های مترولوژي، اکولوژي، اقتصاد محیط زیست، ژئوفیزیک، مهندس بوم شناسی و مهندسی محیط زیست با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف حرفه ای و پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
جولای
03

بورسیه های موسسه ماکس پلانک

بورسیه های موسسه ماکس پلانک آلمان برای رشته های روانشناسی، روانپزشکی، نورولوژی، بیواستاتیک، Neuroscience، علوم بالینی، بیوانفورماتیک، زیست شناسی مولکولی، تصویربرداری پزشکی، ژنتیک و زیست شناسی سلولی و مولکولی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف حرفه ای و پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات