ایتالیا

آگوست
28

بورسیه های تحصیلی دانشگاه Iuav ونیز ایتالیا

بورسیه های تحصیلی دانشگاه Iuav ونیز ایتالیا در تمامی مقاطع با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف حرفه ای و پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
مه
15

بورسیه های دانشگاه تورین ایتالیا

بورسیه های دانشگاه تورین ایتالیا برای رشته حقوق با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
مه
15

بورسیه های دانشگاه ترنتوی ایتالیا

بورسیه های دانشگاه ترنتوی ایتالیا برای رشته های مهندسی مکانیک، عمران و سازه با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
آوریل
04

بورسیه های موسسه GSSI ایتالیا

بورسیه های موسسه GSSI ایتالیا برای رشته های فیزیک، ریاضیات، علوم کامپیوتر، علوم اجتماعی و اقتصاد با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
مارس
06

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه بوکونی ایتالیا

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه بوکونی ایتالیا برای رشته های اقتصاد و علوم مالی ویژه بانوان با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف حرفه ای آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
فوریه
20

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه پادوای

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه پادوای ایتالیا برای رشته های اخترفیزیک، کیهان شناسی و فیزیک داده ها با هدف پشتیبانی از دانشجویان و محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف علمی و پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
ژانویه
28

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه پادوای ایتالیا

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه پادوای ایتالیا برای رشته های مهندسی کشاورزی و صنایع غذایی با هدف پشتیبانی از دانشجویان و محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف علمی و پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
آگوست
01

بورسیه ­های PhD شبکه پیشبرد مطالعات اجتماعی و سیاسی (NASP) ایتالیا

بورسیه ­های PhD شبکه پیشبرد مطالعات اجتماعی و سیاسی (NASP) ایتالیا برای رشته های جامعه شناسی، علوم سیاسی، مدیریت منابع انسانی، نیروی کار بین المللی و تطبیقی، جغرافیای انسانی و اقتصاد رفتاری با هدف ارائه فرصتی برای تحقیقات کاربردی در بافت بین المللی با تمرکز بر علوم سیاسی و اجتماعی می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات