ایتالیا

ژوئن
07

بورسیه های وزارت خارجه ایتالیا

بورسیه های وزارت خارجه ایتالیا برای کلیه رشته های ارائه شده در دانشگاه های دولتی ایتالیا با هدف افزایش همکاری فرهنگی بین المللی، گسترش زبان ایتالیایی و ارتقاء سیستم اقتصادی و تکنولوژی ایتالیا در سراسر جهان است.

توسط نویسنده |
جزئیات
ژانویه
13

بورسیه های دانشگاه پلی تکنیک ایتالیا

بورسیه های دانشگاه پلی تکنیک ایتالیا با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
آگوست
28

بورسیه های تحصیلی دانشگاه Iuav ونیز ایتالیا

بورسیه های تحصیلی دانشگاه Iuav ونیز ایتالیا در تمامی مقاطع با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف حرفه ای و پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
مه
15

بورسیه های دانشگاه تورین ایتالیا

بورسیه های دانشگاه تورین ایتالیا برای رشته حقوق با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
مه
15

بورسیه های دانشگاه ترنتوی ایتالیا

بورسیه های دانشگاه ترنتوی ایتالیا برای رشته های مهندسی مکانیک، عمران و سازه با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
آوریل
04

بورسیه های موسسه GSSI ایتالیا

بورسیه های موسسه GSSI ایتالیا برای رشته های فیزیک، ریاضیات، علوم کامپیوتر، علوم اجتماعی و اقتصاد با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
مارس
06

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه بوکونی ایتالیا

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه بوکونی ایتالیا برای رشته های اقتصاد و علوم مالی ویژه بانوان با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف حرفه ای آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
فوریه
20

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه پادوای

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه پادوای ایتالیا برای رشته های اخترفیزیک، کیهان شناسی و فیزیک داده ها با هدف پشتیبانی از دانشجویان و محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف علمی و پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات