اتریش

ژوئن
27

بورسیه های دانشگاه TU Wien

بورسیه های دانشگاه TU Wien اتریش برای رشته های هوش مصنوعی، ساختارهای داده، ژئوانفورماتیک، انفورماتیک، علم اطلاعات، یادگیری ماشین و زبانهای برنامه نویسی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف تحصیلی و پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
ژوئن
25

بورسیه های دانشگاه علمی کاربردی سنت پولتن اتریش

بورسیه های دانشگاه علمی کاربردی سنت پولتن اتریش برای رشته های رایانش در ریاضیات، علوم طبیعی، مهندسی و پزشکی، علوم بهداشت، تعامل انسان-کامپیوتر، زبانهای برنامه نویسی، مهندسی نرم افزار و آمار با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف تحصیلی و پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
ژوئن
13

بورسیه های مرکز علم و فناوری کوانتوم وین

بورسیه های مرکز علم و فناوری کوانتوم وین اتریش برای رشته های فیزیک مهندسی، فیزیک تجربی، اپتیک، فیزیک کوانتوم و فیزیک نظری با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف تحصیلی و پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
آوریل
30

بورسیه های موسسه تحقیقات پیشرفته هوش مصنوعی

بورسیه های موسسه تحقیقات پیشرفته هوش مصنوعی اتریش برای رشته های هوش مصنوعی، کلان داده، بینایی کامپیوتر، علوم طبیعی، داده کاوی، یادگیری ماشین، تئوری رایانش و شبکه های عصبی مصنوعی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
آوریل
14

بورسیه های موسسه تحقیقات سرطان کودکان سنت آنا

بورسیه های موسسه تحقیقات سرطان کودکان سنت آنا با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف تحصیلی و پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
فوریه
19

بورسیه های موسسه علم و فناوری اتریش

بورسیه های موسسه علم و فناوری اتریش با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
فوریه
16

بورسیه های دانشگاه پزشکی گراز

بورسیه های دانشگاه پزشکی گرازبرای رشته های بیوانفورماتیک، بیوفیزیک، زیست شناسی سلولی، ژنتیک، شیمی پزشکی، زیست شناسی مولکولی و ایمونولوژی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
دسامبر
05

مدرسه تابستانی Biocenter وین

مدرسه تابستانی Biocenter وین با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف حرفه ای و پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات