اتریش

آوریل
30

بورسیه های موسسه تحقیقات پیشرفته هوش مصنوعی

بورسیه های موسسه تحقیقات پیشرفته هوش مصنوعی اتریش برای رشته های هوش مصنوعی، کلان داده، بینایی کامپیوتر، علوم طبیعی، داده کاوی، یادگیری ماشین، تئوری رایانش و شبکه های عصبی مصنوعی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
آوریل
14

بورسیه های موسسه تحقیقات سرطان کودکان سنت آنا

بورسیه های موسسه تحقیقات سرطان کودکان سنت آنا با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف تحصیلی و پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
فوریه
19

بورسیه های موسسه علم و فناوری اتریش

بورسیه های موسسه علم و فناوری اتریش با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
فوریه
16

بورسیه های دانشگاه پزشکی گراز

بورسیه های دانشگاه پزشکی گرازبرای رشته های بیوانفورماتیک، بیوفیزیک، زیست شناسی سلولی، ژنتیک، شیمی پزشکی، زیست شناسی مولکولی و ایمونولوژی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
دسامبر
05

مدرسه تابستانی Biocenter وین

مدرسه تابستانی Biocenter وین با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف حرفه ای و پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
نوامبر
03

بورسیه های دانشگاه فنی وین اتریش

بورسیه های دانشگاه فنی وین اتریش برای رشته های علوم کامپیوتر، هوش مصنوعی، الگوریتم ها، سیستمهای سایبری-فیزیکی و پایگاه های داده با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف حرفه ای و پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
سپتامبر
11

کارآموزی موسسه علم و فناوری علمی اتریش

کارآموزی موسسه علم و فناوری علمی اتریش با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف حرفه ای و پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
جولای
01

بورسیه های دانشگاه TU Wien اتریش

بورسیه های دانشگاه TU Wien اتریش برای رشته های مهندسی مواد، فیزیک مهندسی، دینامیک سیالات، مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مکانیک سیالات و مهندسی سیستم ها با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات