فرانسه

خرداد
۲۰

بورسیه ­های PhD موسسه CEA Tech فرانسه

بورسیه ­های PhD موسسه CEA Tech فرانسه برای رشته های مهندسی مواد، فناوری انرژی و مهندسی سیستم ها با هدف ارائه فرصتی برای تحقیقات کاربردی در بافت بین المللی و حوزه علوم و مهندسی مواد می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
خرداد
۱۸

بورسیه ­های Post-Doc موسسه ESRF فرانسه

بورسیه ­های Post-Doc موسسه ESRF فرانسه برای رشته زیست شناسی ساختاری با هدف ایجاد فرصتی تکرار نشدنی برای مشارکت در حوزه های تحقیقاتی متمرکز بر نوآوری در مهندسی و علوم زیستی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
فروردین
۰۸

بورسیه ­های Post-doc موسسه (IGBMC) فرانسه

بورسیه ­های Post-doc موسسه (IGBMC) فرانسه برای رشته های آنکولوژی، ایمونولوژی، ژنتیک و زیست شناسی سلولی با هدف توسعه رویکردهای سلولی نوآورانه برای مطالعه نمونه های مهم و متنوع کارسیون های سلولی کلیوی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
فروردین
۰۷

بورسیه­ های Post-doc موسسه تحقیقاتی اکتشاف دریای فرانسه

بورسیه­ های Post-doc موسسه تحقیقاتی اکتشاف دریای فرانسه برای رشته های هیدرولوژی، مکانیک سیالات، زمین شناسی دریایی و دینامیک سیالات با هدف ارائه فرصتی برای تحقیقات کاربردی در بافت بین المللی با تمرکز بر مطالعات دریا می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
اسفند
۱۳

بورسیه­ های PhD کالج MINES ParisTech فرانسه

 بورسیه­ های PhD کالج MINES ParisTech فرانسه برای رشته های مهندسی مواد، متالورژی و مکانیک با هدف ارائه یک آموزش باکیفیت و مبتنی بر پروژه در یک محیط بین المللی و جو صمیمانه می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
اسفند
۱۲

بورسیه ­های PhD دانشگاه استراسبورگ فرانسه

بورسیه ­های PhD دانشگاه استراسبورگ فرانسه برای رشته علوم کامپیوتر با هدف پشتیبانی از محققان جوان و بااستعداد در یک محیط آموزشی باکیفیت حاصل همکاری نزدیک متخصصان و اساتید می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
مهر
۰۴

بورسیه های کارشناسی ارشد موسسه علوم سیاسی پاریس فرانسه

بورسیه های کارشناسی ارشد موسسه علوم سیاسی پاریس فرانسه برای رشته علوم سیاسی با هدف ارائه فرصت های تحقیقاتی غنی در حوزه علوم سیاسیی و طبیعی به دانشجویان و محققان باانگیزه می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
شهریور
۰۴

بورسیه های post-doc موسسه CEA Tech فرانسه

بورسیه های post-doc موسسه CEA Tech فرانسه برای رشته های نانوفتونیک، رادیولوژی و فتونیک با هدف بررسی چالش های بزرگ آینده در حوزه نانوفتونیک و پژوهش در این حوزه می باشد.  

توسط مریم مروی |
جزئیات