بلژیک

ژوئن
16

بورسیه های دانشگاه گنت بلژیک

بورسیه های دانشگاه گنت بلژیک برای رشته های مهندسی مواد، عمران، ساخت و تولید، مکانیک، رایانش و فیزیک کاربردی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
ژوئن
02

بورسیه های دانشگاه KU Leuven بلژیک

بورسیه های دانشگاه KU Leuven بلژیک برای رشته های مهندسی پزشکی، مهندسی شیمی، بیوشیمی، دینامیک سیالات و شیمی سطح با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
آوریل
28

بورسیه های PhD دانشگاه گنت بلژیک

بورسیه های PhD دانشگاه گنت بلژیک برای رشته های روانشناسی تجربی، زبانشناسی کاربردی و روانشناسی کاربردی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
آوریل
28

بورسیه های PhD دانشگاه گنت بلژیک

بورسیه های PhD دانشگاه گنت بلژیک برای رشته های علوم و صنایع غذایی، زیست شناسی مولکولی، میکروبیولوژی و مهندسی زیستی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
آوریل
28

بورسیه های Post-Doc دانشگاه UCLouvain

بورسیه های Post-Doc دانشگاه UCLouvain بلژیک برای رشته های بیوفیزیک، پاتولوژی، زیست شناسی مولکولی، فیزیک پزشکی و باکتری شناسی با هدف شتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
آوریل
04

بورسیه های PhD دانشگاه آنتورپ بلژيک

بورسیه های PhD دانشگاه آنتورپ بلژيک برای رشته های هوش مصنوعی، کلان داده، تاریخ فرهنگی، تاریخ هنر، هنرهای نمایشی، ادبیات جهانی و تاریخ مدرن با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
آوریل
04

بورسیه های PhD دانشگاه لیبر بروکسل

بورسیه های PhD دانشگاه لیبر بروکسل بلژیک برای رشته های سم شناسی، بیوشیمی، آنکولوژی، داروسازی و فارماکولوژی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
آوریل
04

بورسیه های دانشگاه گنت بلژیک

بورسیه های دانشگاه گنت بلژیک برای رشته های بیوتکنولوژی، زیست شناسی سلولی، ژنتیک، بیوانفورماتیک، زیست شناسی تکاملی و بیوشیمی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات