هزینه تحصیل در رشته های مختلف در کانادا

هزینه تحصیل در رشته های مختلف در کانادا

هزینه تحصیل در رشته های مختلف در کانادا

گروه های تحصیلیلیسانستحصیلات تکمیلی
تحصیلات$۱۹,۴۶۱$۱۵,۲۳۶
هنرهای تجسمی و نمایشی و فناوری های ارتباطی$۲۲,۹۵۰$۱۴,۱۴۴
علوم انسانی$۲۶,۱۷۵$۱۳,۵۲۰
علوم اجتماعی و رفتاری$۲۴,۸۰۸$۱۴,۳۰۴
حقوق ، مشاغل حقوقی و مطالعات$۲۹,۷۵۶$۱۵,۹۴۱
مدیریت بازرگانی و مدیریت دولتی$۲۶,۳۹۵$۲۲,۴۴۲
MBA اجراییNot available$56,282
MBA منظمNot available$37,697
علوم و فنون فیزیک$۲۹,۰۶۷$۱۴,۶۶۴
علوم ریاضی ، کامپیوتر و اطلاعات$۳۰,۱۸۷$۱۵,۵۵۳
مهندسی$۳۰,۷۴۲$۱۷,۷۵۳
معماری$۲۴,۶۵۴$۲۴,۱۷۸
کشاورزی ، منابع طبیعی و حفاظت$۲۴,۱۰۱$۱۴,۰۱۶
دندانپزشکی$۵۵,۸۰۲$۲۱,۶۳۵
دارو$۲۹,۹۰۵Not available
پرستاری$۲۰,۳۵۴$۱۳,۷۱۳
داروخانه$۳۴,۷۲۶$۱۱,۶۴۲
دامپزشکی$۶۰,۴۵۸$۹,۰۸۸
خدمات سلامتی، پارک ها ، تفریحات و تناسب اندام$۲۳,۱۹۲$۱۶,۵۹۰
خدمات شخصی ، محافظتی و حمل و نقل$۲۰,۴۵۳$۱۳,۹۴۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.