ایتالیا

مارس
23

فلوشیپ های تحقیقاتی Post-doctoral دانشگاه گراز اتریش و دانشگاه کالیاری ایتالیا برای تمامی رشته ها

فلوشیپ های تحقیقاتی Post-doctoral دانشگاه گراز اتریش و دانشگاه کالیاری ایتالیا ببا هدف فراهم ساختن فرصت های تحقیقاتی برای محققان جوان می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
مارس
17

بورسیه های کارشناسی دانشگاه بولونیای ایتالیا برای رشته های گردشگری، اقتصاد، مدیریت و آمار

بورسیه های کارشناسی دانشگاه بولونیای ایتالیا برای رشته های گردشگری، اقتصاد، مدیریت و آماربا هدف پشتیبانی از دانشجویان بین المللی بااستعداد می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
مارس
15

فلوشیپ های تحقیقاتی Post-doctoral دانشگاه ترنتوی ایتالیا برای رشته های علوم زیستی، مطالعات بین الملل، مدیریت و اقتصاد

فلوشیپ های تحقیقاتی Post-doctoral دانشگاه ترنتوی ایتالیا برای رشته های علوم زیستی، مطالعات بین الملل، مدیریت و اقتصاد می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
مارس
06

بورسیه های PhD مرکز تحقیقات اقتصادی و اجتماعی مانلیو روسی-دوریای ایتالیا برای رشته های اقتصاد و کشاورزی

بورسیه های PhD مرکز تحقیقات اقتصادی و اجتماعی روسی-دوریای ایتالیا با هدف تامین مالی دانشجویانی که درصدد پیشرفت در حوزه های اقتصاد و کشاورزی می باشند.

توسط نویسنده |
جزئیات
فوریه
24

بورسیه های postdoctoral علوم زیستی مرکز بین المللی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی در ایتالیا، افریقای جنوبی و هند

بورسیه های postdoctoral علوم زیستی مرکز بین المللی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی با هدف پشتیبانی محققان بااستعداد در دنبال کردن رویاهای حرفه ای آنهاست.

توسط نویسنده |
جزئیات
فوریه
24

بورسیه های PhD و کارشناسی ارشد GARR ایتالیا برای متخصصان ICT و شبکه سازی

بورسیه های PhD و کارشناسی ارشد GARR ایتالیا برای متخصصان ICT و شبکه سازی با هدف تأمین کمکی مالی برای دانشجویان و محققان بااستعداد بین المللی است.

توسط نویسنده |
جزئیات
فوریه
23

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت SDA Bocconi ایتالیا برای رشته های فروش و بازاریابی

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت SDA Bocconi ایتالیا برای رشته های فروش و بازاریابی با پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی است.

توسط نویسنده |
جزئیات
فوریه
21

کمک هزینه های تحقیقاتی PhD و post-doctoral مرکز غذا و تغذیه باریلای ایتالیا برای رشته های کشاورزی، علوم و صنایع غذایی

کمک هزینه های تحقیقاتی PhD و post-doctoral مرکز غذا و تغذیه باریلای ایتالیا که باهدف یافتن راهکارهایی برای پارادوکس های غذایی است.

توسط نویسنده |
جزئیات