سوئد

اسفند
۲۲

بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشگاه لینکوپینگ سوئد

بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشگاه لینکوپینگ سوئد برای رشته های مهندسی، فناوری اطلاعات، علوم زیستی، علوم اجتماعی، مدیریت و هنر با هدف پشتیبانی از دانشجویان کارشناسی ارشد بین المللی با پتانسیل آکادمیک قوی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
اسفند
۱۹

بورسیه های phd موسسه کارولینسکا سوئد

بورسیه های phd موسسه کارولینسکا سوئد برای رشته های اپیدمولوژی،آمار ،زیست پزشکی با هدف تمرکز بر تجزیه و تحلیل و بهینه سازی مصرف دارو در افراد مسن می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
بهمن
۱۱

بورسیه های PhD دانشگاه گوتنبرگ سوئد

بورسیه های PhD دانشگاه گوتنبرگ سوئد برای رشته مدیریت کسب و کار با هدف پرورش محققان علاقمند و بلندپرواز در حوزه کسب و کار می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
آذر
۲۸

بورسیه های کارشناسی ارشد موسسه سوئدی

نام بورسیه: بورسیه های کارشناسی ارشد موسسه سوئدی برای رشته های فنی مهندسی، معماری، علوم پایه و مدیریت کشور اعطا کننده: سوئد(اطلاعات تحصیلی سوئد) سازمان اعطا کننده: موسسه سوئدی (Swedish Institute) موضوع/رشته بورسیه: فنی مهندسی معماری علوم پایه مدیریت مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد خلاصه بورسیه: این برنامه بورسیه بخشی از طرح جوایز بین المللی دولت سوئد است که هدف آن، پرورش رهبران […]

توسط مریم مروی |
جزئیات
آذر
۱۲

بورسیه های Post-doctoral دانشگاه گوتنبرگ سوئد

بورسیه های Post-doctoral دانشگاه گوتنبرگ سوئد برای رشته های شیمی، زیست شناسی مولکولی و بیوشیمی با هدف پشتیبانی مالی از محققان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
آذر
۱۱

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه مید سوئیدن سوئد

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه مید سوئیدن سوئد برای رشته های MBA، گردشگری، مهندسی کامپیوتر و اکوتکنولوژی و توسعه پایدار با هدف ایجاد یک محیط پژوهشی و آموزشی انعطاف پذیر و جامع برای دانشجویان نخبه بین المللی است.

توسط مریم مروی |
جزئیات
آذر
۱۱

بورسیه های PhD دانشگاه لینکوپینگ سوئد

بورسیه ­های PhD دانشگاه لینکوپینگ سوئد برای رشته مدیریت و مهندسی صنایع با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
آبان
۱۲

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه کارولینسکای سوئد

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه کارولینسکای سوئد برای رشته های انفورماتیک پزشکی، زیست پزشکی، بهداشت جهانی، علوم تغذیه، علوم زیستی، سم شناسی و مدیریت بهداشت با هدف پشتیبانی از محققان بین المللی بااستعداد می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات