سوئد

اردیبهشت
۲۲

بورسیه­ های PhD دانشگاه گوتنبرگ سوئد

بورسیه­ های PhD دانشگاه گوتنبرگ سوئد برای رشته های شیمی ارگانیک، شیمی مولکولی و شیمی سینتتیک با هدف پشتیبانی از محققان جوان و بااستعداد برای کار در یک بافت بین المللی است.

توسط مریم مروی |
جزئیات
اردیبهشت
۲۲

بورسیه های PhD و Post-Doc دانشگاه لینکوپینگ سوئد

بورسیه های PhD و Post-Doc دانشگاه لینکوپینگ سوئد برای رشته های نانوتکنولوژی، بیوفیزیک، فیزیک مواد، الکترونیک، فیزیک کاربردی و مهندسی برق با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد و برآوردن نیازهای آنان برای موفقیت در عرصه علم و پژوهش می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
فروردین
۳۰

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد استکهلم سوئد

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد استکهلم سوئد برای رشته MBA با هدف ارائه فرصتی برای پرورش رهبران آینده جهان است.

توسط مریم مروی |
جزئیات
فروردین
۳۰

بورسیه­ های Post-doc دانشگاه گوتنبرگ سوئد

بورسیه­ های Post-doc دانشگاه گوتنبرگ سوئد برای رشته های بیوتکنولوژی، دامپزشکی، زیست شناسی مولکولی، اصلاح نباتات، میکروبیولوژی، آبزی شناسی و بیوشیمی با هدف پشتیبانی از محققان نخبه و مبتکر برای ورود به بازار کار بین المللی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
فروردین
۰۷

بورسیه ­های PhD برنامه GreenTRIBOS

بورسیه ­های PhD برنامه GreenTRIBOS برای رشته های فیزیک، نانوتکنولوژی، شیمی و مهندسی مکانیک، شیمی و مواد در کشورهای اسلوونی، پرتغال، انگلستان و سوئد با هدف ارائه راهکارهای نوآورانه و طراحی فناوری های سبز و پایدار می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
فروردین
۰۷

بورسیه ­های PhD موسسه فناوری سلطنتی KTH سوئد

بورسیه ­های PhD موسسه فناوری سلطنتی KTH سوئد برای رشته طراحی صنعتی با هدف پشتیبانی از محققان جوان و بااستعداد برای توسعه فناوری های طراحی صنعتی با تمرکز بر پایداری و کارایی مصرف انرژی است.

توسط مریم مروی |
جزئیات
فروردین
۰۶

بورسیه ­های PhD دانشگاه استکهلم سوئد

بورسیه ­های PhD دانشگاه استکهلم سوئد برای رشته ریاضیات رایانشی با هدف پشتیبانی از دانشجویان و محققان بااستعداد بین المللی است.

توسط مریم مروی |
جزئیات
بهمن
۱۶

بورسیه ­های کارشناسی ارشد دانشگاه Jönköping سوئد

بورسیه ­های کارشناسی ارشد دانشگاه Jönköping سوئد برای رشته های اقتصاد، مدیریت، کسب و کار، طراحی صنعتی، توسعه محصول، انفورماتیک و کاردرمانی با هدف پشتیبانی از محققان جوان و بااستعداد برای کار در یک بافت بین المللی است.

توسط مریم مروی |
جزئیات