سوئد

مهر
۰۵

بورسیه های Post-Doc موسسه فناوری سلطنتی KTH

بورسیه های Post-Doc موسسه فناوری سلطنتی KTH سوئد برای رشته های جبر، آمار، منطق، تئوری اعداد، تئوری احتمال، هندسه، توپولوژی و ریاضیات کاربردی با هدف پشتیبانی از محققان علاقمند به مشارکت در تحقیقات بین المللی و بلندمدت با تمرکز بر ریاضیات می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
شهریور
۲۳

بورسیه­ های PhD دانشگاه فنی چالمرز سوئد

بورسیه­ های PhD دانشگاه فنی چالمرز سوئد برای رشته فیزیک کوانتوم با هدف ارائه فرصتی برای تحقیقات کاربردی در بافت بین المللی و حوزه فیزیک کوانتوم می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
اردیبهشت
۲۲

بورسیه­ های PhD دانشگاه گوتنبرگ سوئد

بورسیه­ های PhD دانشگاه گوتنبرگ سوئد برای رشته های شیمی ارگانیک، شیمی مولکولی و شیمی سینتتیک با هدف پشتیبانی از محققان جوان و بااستعداد برای کار در یک بافت بین المللی است.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
اردیبهشت
۲۲

بورسیه های PhD و Post-Doc دانشگاه لینکوپینگ سوئد

بورسیه های PhD و Post-Doc دانشگاه لینکوپینگ سوئد برای رشته های نانوتکنولوژی، بیوفیزیک، فیزیک مواد، الکترونیک، فیزیک کاربردی و مهندسی برق با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد و برآوردن نیازهای آنان برای موفقیت در عرصه علم و پژوهش می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
فروردین
۳۰

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد استکهلم سوئد

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد استکهلم سوئد برای رشته MBA با هدف ارائه فرصتی برای پرورش رهبران آینده جهان است.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
فروردین
۳۰

بورسیه­ های Post-doc دانشگاه گوتنبرگ سوئد

بورسیه­ های Post-doc دانشگاه گوتنبرگ سوئد برای رشته های بیوتکنولوژی، دامپزشکی، زیست شناسی مولکولی، اصلاح نباتات، میکروبیولوژی، آبزی شناسی و بیوشیمی با هدف پشتیبانی از محققان نخبه و مبتکر برای ورود به بازار کار بین المللی می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
فروردین
۰۷

بورسیه ­های PhD برنامه GreenTRIBOS

بورسیه ­های PhD برنامه GreenTRIBOS برای رشته های فیزیک، نانوتکنولوژی، شیمی و مهندسی مکانیک، شیمی و مواد در کشورهای اسلوونی، پرتغال، انگلستان و سوئد با هدف ارائه راهکارهای نوآورانه و طراحی فناوری های سبز و پایدار می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
فروردین
۰۷

بورسیه ­های PhD موسسه فناوری سلطنتی KTH سوئد

بورسیه ­های PhD موسسه فناوری سلطنتی KTH سوئد برای رشته طراحی صنعتی با هدف پشتیبانی از محققان جوان و بااستعداد برای توسعه فناوری های طراحی صنعتی با تمرکز بر پایداری و کارایی مصرف انرژی است.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات