سوئد

آبان
۱۲

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه کارولینسکای سوئد

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه کارولینسکای سوئد برای رشته های انفورماتیک پزشکی، زیست پزشکی، بهداشت جهانی، علوم تغذیه، علوم زیستی، سم شناسی و مدیریت بهداشت با هدف پشتیبانی از محققان بین المللی بااستعداد می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
آبان
۱۰

بورسیه های PhD دانشگاه لینائوس سوئد

بورسیه های PhD دانشگاه لینائوس سوئد برای رشته های کامپیوتر، علم اطلاعات و فناوری رسانه با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی است.

توسط مریم مروی |
جزئیات
مهر
۲۵

فلوشیپ های Post-doctoral موسسه Mittag-Leffler سوئد برای رشته ریاضیات

فلوشیپ های Post-doctoral موسسه Mittag-Leffler سوئد برای رشته ریاضیات با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی است.

توسط مریم مروی |
جزئیات
مهر
۱۱

بورسیه های PhD موسسه سلطنتی فناوری KTH سوئد برای رشته علوم کامپیوتر

بورسیه های PhD موسسه سلطنتی فناوری KTH سوئد برای رشته علوم کامپیوتر با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی است.

توسط مریم مروی |
جزئیات
اردیبهشت
۱۹

فلوشیپ های post-doctoral دانشگاه اوپسالای سوئد برای رشته فیزیک

فلوشیپ های post-doctoral دانشگاه اوپسالای سوئد برای رشته فیزیک با هدف جذب محققان بااستعداد و مشتاق یادگیری و پژوهش می باشد.

توسط sadroddin |
جزئیات
اردیبهشت
۰۱

بورسیه های تحقیقاتی Post-doctoral موسسه حقوق بشر رائول والنبرگ سوئد برای رشته حقوق بشر

بورسیه های تحقیقاتی Post-doctoral موسسه حقوق بشر رائول والنبرگ سوئد برای رشته حقوق بشربا هدف پشتیبانی از محققان بین المللی بااستعداد می باشد.

توسط sadroddin |
جزئیات
دی
۱۸

بورسیه های PhD گروه رنووای سوئد برای رشته‌های محیط زیست

گروه رنووا متعلق به ۱۰ شهرداری در غرب سوئد است. این گروه بورسیه هایی در مقطع PhD و برای رشته محیط زیست به علاقه مندان اعطا میکند.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
آذر
۲۷

بورسیه های PhD علوم سیاسی دانشگاه گوتنبرگ سوئد

هدف از این برنامه بورسیه، کمک به دانشجویان در کسب دانش و مهارت لازم برای انجام مستقل تحقیقات در حوزه علوم سیاسی و مشارکت در توسعه دانش در این حوزه می‌باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات