سوئد

آذر
۱۲

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی چالمرز سوئد

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی چالمرز سوئد برای رشته های مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، مهندسی برق، خودرو، کنترل و مکاترونیک و مکانیک کاربردی با هدف پشتیبانی مالی از دانشجویان بااستعداد بین المللی است.

توسط مریم مروی |
جزئیات
آبان
۰۵

بورسیه های Post-doc موسسه فناوری سلطنتی KTH سوئد

بورسیه های Post-doc موسسه فناوری سلطنتی KTH سوئد برای رشته های هندسه، توپولوژی و ریاضیات کاربردی با هدف ارائه فرصتی برای محققان نخبه ریاضی برای کار روی سیستم های دینامیک در مقیاس های محلی و جهانی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
مهر
۰۴

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی چالمرز سوئد

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی چالمرز سوئد برای رشته های فنی مهندسی با هدف پشتیبانی از دانشجویان خلاق برای دستیابی به اهداف حرفه ای و آموزشی شان می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
تیر
۱۰

بورسیه های Post-doc دانشگاه مید سوئیدن سوئد

بورسیه های Post-doc دانشگاه مید سوئیدن سوئد برای رشته های الکترونیک و مهندسی برق با هدف پشتیبانی از دانشجویان و محققان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
خرداد
۱۲

بورسیه های Post-doc دانشگاه اوربروی سوئد

بورسیه های Post-doc دانشگاه اوربروی سوئد برای رشته علوم کامپیوتر با هدف ارائه فرصت های پژوهشی برای محققان علاقه مند به حوزه تحقیقات بین رشته ای رباتیک، یادگیری ماشین، هوش مصنوعی و فناوری اندازه گیری می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
فروردین
۲۹

بورسیه های PhD دانشگاه اوربروی سوئد

بورسیه های PhD دانشگاه اوربروی سوئد برای رشته مهندسی مکانیک با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
فروردین
۱۵

بورسیه های PhD دانشگاه لینائوس سوئد

بورسیه های PhD دانشگاه لینائوس سوئد برای رشته بوم شناسی میکروبی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
اسفند
۲۲

بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشگاه لینکوپینگ سوئد

بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشگاه لینکوپینگ سوئد برای رشته های مهندسی، فناوری اطلاعات، علوم زیستی، علوم اجتماعی، مدیریت و هنر با هدف پشتیبانی از دانشجویان کارشناسی ارشد بین المللی با پتانسیل آکادمیک قوی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات