نوین بورسیه

فلوشیب های تحقیقاتی ابتکار خاور میانه برای دانشجویان بین المللی در امریکا- ۲۰۱۷

نام بورسیه:

فلوشیب های تحقیقاتی ابتکار خاور میانه برای دانشجویان بین المللی در امریکا- ۲۰۱۷

کشور اعطا کننده:

امریکا??

موضوع بورسیه:

مرکز دانش و امور بین المللی بلفر موقعیت های فلوشیب تحقیقاتی خاورمیانه را برای سال تحصیلی ۲۰۱۸-۲۰۱۷ اعطا می کند.
اولویت به متقاضیانی که در یکی از حوزه های سیاست، بازارهای مالی، جامعه شناسی و غیره فعالیت می کنند.

مقطع تحصیلی:

فلوشیب تحقیقات

شرایط و مدارک:

?متقاضی مقطع دکترا باشد یا به تازگی مدرک دکترای خود را اخذ کرده باشد، اساتید دانشگاهی نیز می توانند اپلای کنند.
?مهارت های زبان انگلیسی عالی
?رزومه
?ریزنمرات تحصیلی
?پروپوزال تحقیقاتی
?نمونه نگارش
?توصیه نامه تحصیلی
کشور مورد پذیرش: تمامی کشورها

?ارزش بورسیه:

مقرری های ماهانه مجموعا به مبلغ ۳۲ هزار دلار برای فلوشیب های پیش از دکترا و ۵۰ هزار دلار برای سایر فلوشیب ها.

مهلت ثبت نام:

۱۵ ژانویه ۲۰۱۷ (یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵)

اطلاعات بیشتر و ثبت نام