نوین بورسیه

بورسیه های نوآوری زنان فورکتیپ برای دانشجویان بین المللی در کانادا ، استرالیا، نیوزلند، انگلستان و امریکا

نام بورسیه:

بورسیه های نوآوری زنان فورکتیپ برای دانشجویان بین المللی در کانادا، استرالیا، نیوزلند، انگلستان و امریکا

سال تحصیلی:

۲۰۱۸-۲۰۱۷

کشور اعطا کننده:

کانادا، استرالیا، نیوزلند، انگلستان و امریکا

سازمان اعطا کننده:

شرکت فورکتیپ Forktip

فورکتیپ از فناوری های مبتکرانه برای تولید جواهرات زیبا برای مشتریان خود استفاده می کنند. این شرکت از زنانی حمایت می کند که با پشتیبانی بورسیه این شرکت، نسل بعدی نوآوران در جامعه خواهند بود.

موضوع/رشته بورسیه:

کلیه رشته ها

مقطع تحصیلی:

کلیه مقاطع

خلاصه بورسیه:

برنامه بورسیه نوآوری زنان فورکتیپ از متقاضیان برای پیشبرد آموزش و حرفه دانشجویان در کانادا دعوت بعمل می آورد. زنانی از تمام دنیا می توانند برای این بورسیه اقدام کنند.

هدف این بورسیه عبارت است از پشتیبانی زنان جهان برای پیشبرد آموزش و تخصص.

شرایط و مدارک لازم:

  1. الزامات پذیرش بسته به هر دانشگاه مقصد متفاوت است
  2. انسجام فردی و انگیزش برای موقعیت
  3. مهارت های پیشرفته زبان
  4. رزومه، مدارک تحصیلی و نامه انگیزشی
  5. حداقل ۲ عدد توصیه نامه تحصیلی

کشور مورد پذیرش:

تمامی کشورها

ارزش بورسیه:

مبالغ بورسیه بر حسب کشور و شهریه متفاوت است:

کانادا: ۲ هزار دلار کانادا

استرالیا: ۲ هزار دلار استرالیا

نیوزلند: ۲ هزار دلار نیوزلند

انگلستان: ۱۲۰۰ پاوند

امریکا: ۱۵۰۰ دلار امریکا

مدت زمان پوشش بورسیه:

بسته به نظر کمیته گزینش

مهلت اقدام:

۳۰ اوت ۲۰۱۷ (چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۶)

اطلاعات بیشتر و ثبت نام

ارسال دیدگاه