دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ آلمان (LMU)

رنکینگ دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ آلمان (LMU)
رتبه 62 QS در جهان
سومین دانشگاه برتر در کشور آلمان
رتبه ی 32 ام جهان در رتبه بندی آموزش عالی تایمز