فنلاند

ژوئن
27

بورسیه های دانشگاه تامپر فنلاند

بورسیه های دانشگاه تامپر فنلاند برای رشته های جغرافیای انسانی و مطالعات فرهنگی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف تحصیلی و پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
ژوئن
25

بورسیه های دانشگاه آلتو

بورسیه های دانشگاه آلتو فنلاند برای رشته های انفورماتیک، یادگیری ماشین، زبانهای برنامه نویسی، مهندسی نرم افزار، الگوریتم ها و علوم رایانشی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف تحصیلی و پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
ژوئن
25

بورسیه های دانشگاه آلتو فنلاند

بورسیه های دانشگاه آلتو فنلاند برای رشته های آکوستیک و مهندسی پزشکی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
ژوئن
25

بورسیه های دانشگاه تورکو فنلاند

بورسیه های دانشگاه تورکو فنلاند برای رشته های علوم محیط زیست، مهندسی محیط زیست، مهندسی شیمی، بیوتکنولوژی و بیوشیمی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف تحصیلی و پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
مه
04

بورسیه های PhD دانشگاه فنلاند شرقی

بورسیه های PhD دانشگاه فنلاند شرقی برای رشته های مدیریت کسب و کار، اخلاق کسب و کار، مدیریت منابع انسانی، مدیریت، تئوری اجتماعی و مدیریت استراتژيک با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
مه
04

بورسیه های دانشگاه فنلاند شرقی

بورسیه های دانشگاه فنلاند شرقی برای رشته های ریاضی کاربردی، فیزیک کاربردی، هوش مصنوعی، کلان داده، مهندسی پزشکی، فیزیک رایانشی، علوم محاسباتی، یادگیری ماشین، Neuroscience و زبانهای برنامه نویسی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
فوریه
16

بورسیه های دانشگاه تامپر فنلاند

بورسیه های دانشگاه تامپر فنلاند با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
سپتامبر
18

بورسیه های دانشگاه تورکوی فنلاند

بورسیه های دانشگاه تورکوی فنلاند برای رشته های جامعه شناسی، تحقیقات اجتماعی، زیست شناسی اجتماعی و مطالعات فرهنگی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات