فنلاند

سپتامبر
18

بورسیه های دانشگاه تورکوی فنلاند

بورسیه های دانشگاه تورکوی فنلاند برای رشته های جامعه شناسی، تحقیقات اجتماعی، زیست شناسی اجتماعی و مطالعات فرهنگی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
ژوئن
28

بورسیه های دانشگاه آلتوی فنلاند

بورسیه های دانشگاه آلتوی فنلاند برای رشته های اقتصاد محیط زیست، زمین شناسی، مهندسی معدن، ژئوشیمی، مینرولوژي و پترولوژی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف حرفه ای و پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
ژوئن
27

بورسیه های دانشگاه آلتوی فنلاند

بورسیه های دانشگاه آلتوی فنلاند برای رشته های اقتصاد محیط زیست، زمین شناسی، مهندسی معدن، ژئوشیمی، مینرولوژي و پترولوژی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف حرفه ای و پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
ژوئن
16

بورسیه های دانشگاه هلسینکی فنلاند

نام بورسیه: بورسیه های دانشگاه هلسینکی فنلاند برای رشته های کشاورزی، علوم پایه، علوم کامپیوتر، حقوق، علوم اجتماعی و زبان و ادبیات کشور اعطا کننده: فنلاند سازمان اعطا کننده: دانشگاه هلسینکی (University of Helsinki) موضوع/رشته بورسیه: کشاورزی جنگلداری صنایع غذایی علوم تغذیه زبان و ادبیات انگلیسی زبان و ادبیات روسی بوم شناسی Neuroscience زیست شناسی تکاملی حقوق کسب و کار بین […]

توسط نویسنده |
جزئیات
ژوئن
15

بورسیه های دانشگاه تامپر فنلاند

بورسیه های دانشگاه تامپر فنلاند برای رشته های مهندسی برق و الکترونیک با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
ژوئن
02

بورسیه های دانشگاه آلتوی فنلاند

بورسیه های دانشگاه آلتوی فنلاند برای رشته های مدیریت، اقتصاد سازمانی، مدیریت منابع انسانی، اقتصاد رفتاری و مدیریت استراتژیک با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
مه
15

بورسیه های دانشگاه واسای فنلاند

بورسیه های دانشگاه واسای فنلاند برای رشته های مدیریت صنعتی، کسب و کارهای هوشمند، توسعه کسب و کار استراتژيک، امور مالی، تجزیه و تحلیل سیستم های صنعتی و کسب و کار بین الملل با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف حرفه ای و پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
مه
15

بورسیه های دانشگاه LUT فنلاند

بورسیه های دانشگاه LUT فنلاند برای رشته های فنی مهندسی، مدیریت و کسب و کار، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، علوم زمین، هنر و معماری، علوم طبیعی و علوم اجتماعی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات