فنلاند

مه
04

بورسیه های PhD دانشگاه فنلاند شرقی

بورسیه های PhD دانشگاه فنلاند شرقی برای رشته های مدیریت کسب و کار، اخلاق کسب و کار، مدیریت منابع انسانی، مدیریت، تئوری اجتماعی و مدیریت استراتژيک با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
مه
04

بورسیه های دانشگاه فنلاند شرقی

بورسیه های دانشگاه فنلاند شرقی برای رشته های ریاضی کاربردی، فیزیک کاربردی، هوش مصنوعی، کلان داده، مهندسی پزشکی، فیزیک رایانشی، علوم محاسباتی، یادگیری ماشین، Neuroscience و زبانهای برنامه نویسی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
فوریه
16

بورسیه های دانشگاه تامپر فنلاند

بورسیه های دانشگاه تامپر فنلاند با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
سپتامبر
18

بورسیه های دانشگاه تورکوی فنلاند

بورسیه های دانشگاه تورکوی فنلاند برای رشته های جامعه شناسی، تحقیقات اجتماعی، زیست شناسی اجتماعی و مطالعات فرهنگی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
ژوئن
28

بورسیه های دانشگاه آلتوی فنلاند

بورسیه های دانشگاه آلتوی فنلاند برای رشته های اقتصاد محیط زیست، زمین شناسی، مهندسی معدن، ژئوشیمی، مینرولوژي و پترولوژی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف حرفه ای و پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
ژوئن
27

بورسیه های دانشگاه آلتوی فنلاند

بورسیه های دانشگاه آلتوی فنلاند برای رشته های اقتصاد محیط زیست، زمین شناسی، مهندسی معدن، ژئوشیمی، مینرولوژي و پترولوژی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف حرفه ای و پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
ژوئن
16

بورسیه های دانشگاه هلسینکی فنلاند

نام بورسیه: بورسیه های دانشگاه هلسینکی فنلاند برای رشته های کشاورزی، علوم پایه، علوم کامپیوتر، حقوق، علوم اجتماعی و زبان و ادبیات کشور اعطا کننده: فنلاند سازمان اعطا کننده: دانشگاه هلسینکی (University of Helsinki) موضوع/رشته بورسیه: کشاورزی جنگلداری صنایع غذایی علوم تغذیه زبان و ادبیات انگلیسی زبان و ادبیات روسی بوم شناسی Neuroscience زیست شناسی تکاملی حقوق کسب و کار بین […]

توسط نویسنده |
جزئیات
ژوئن
15

بورسیه های دانشگاه تامپر فنلاند

بورسیه های دانشگاه تامپر فنلاند برای رشته های مهندسی برق و الکترونیک با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات