نوین بورسیه

فهرست رشته های دانشگاه مموریال نیوفاندلند

فهرست رشته های دانشگاه مموریال نیوفاندلند:

 

مردم شناسی کارشناسی ارشد و دکتریادبیات کلاسیک– کارشناسی ارشدهنرهای زیبا– کارشناسی ارشد
باستان شناسی کارشناسی ارشد و دکتریاقتصاد– کارشناسی ارشدادبیات فولکور کارشناسی ارشد و دکتری
هنر و آموزش – کارشناسی ارشدزبان انگلیسی کارشناسی ارشد و دکتریمطالعات فرانسه– کارشناسی ارشد
آموزش کارشناسی ارشد و دکتریEthnomusicology کارشناسی ارشد و دکتریجغرافیا کارشناسی ارشد و دکتری
ادبیات و زبان آلمانی– کارشناسی ارشدفلسفه – کارشناسی ارشد و دکتریریاضیات و آمار- کارشناسی ارشد و دکتری
تاریخ کارشناسی ارشد و دکتریعلوم سیاسی– کارشناسی ارشدAquaculture کارشناسی ارشد
زبان شناسی کارشناسی ارشد و دکتریجامعه شناسی – کارشناسی ارشد و دکتریبیوشیمی- کارشناسی ارشد و دکتری
موسیقی– کارشناسی ارشدروانشناسی – کارشناسی ارشد و دکتریزیست شناسی- کارشناسی ارشد و دکتری
Boreal Ecosystems and Agricultural Sciences  – کارشناسی ارشدزمین شناسی- کارشناسی ارشد و دکتریزیست شناسی دریایی- کارشناسی ارشد و دکتری
شیمی- کارشناسی ارشد و دکتریژئوفیزیک- کارشناسی ارشد و دکتریفیزیک- کارشناسی ارشد و دکتری
اکولوژی شناختی و رفتاری- کارشناسی ارشد و دکتریعلوم محیط زیست- کارشناسی ارشد و دکتریاقیانوس شناسی فیزیکی – ارشد و دکتری
علوم کامپیوتر- کارشناسی ارشد و دکتریعلوم شیلات- کارشناسی ارشد و دکتریفیزیک اتمی و مولکولی- ارش و دکتری
فیزیک ماده چگال- کارشناسی ارشد و دکتریمدیریت دریایی (Maritime Management)

دوره آنلاین – – کارشناسی ارشد و دکتری

مهندسی و مدیریت سیستم های زیست محیطی
فیزیک نظری- کارشناسی ارشد و دکتریمدیریت فناوری    دوره آنلاینمهندسی نفت و گاز
رایانش علمی- کارشناسی ارشد و دکتریمهندسی کامپیوترایمنی و ریسک
علوم شیلات- کارشناسی ارشد و دکتریسیستم های انرژیمهندسی عمران
مهندسی برقروابط کاربیومکانیک و ارگونومی
مهندسی مکانیکمدیریتفیزیولوژی ورزش و کار
مهندسی دریا و معماری ناوMBAروانشناسی ورزش
مهندسی فراینداخلاق پزشکیمطالعات اجتماعی-فرهنگی تربیت بدنی
بهداشت و ایمنی حرفه ایپزشکی- تحقیقات خدمات درمانی کاربردیپزشکی- گرایش بهداشت جامعه
مددکاری اجتماعیپزشکی- گرایش سرطان و توسعهپزشکی- گرایش ژنتیک انسانی
بهداشت عمومیپزشکی- گرایش علوم قلبی عروقی و کلیویپزشکی- گرایش ایمونولوژی و بیماری های عفونی
داروسازیپزشکی- گرایش اپیدمیولوژی بالینیپزشکی- گرایش Neurosciences
پرستاری کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتریDoctor of Medicine (M.D.)

دکترای پزشکی

doctor of pharmacy (Pharm.D.)

دکترای داروسازی

 

 

گروه پارسیان بعنوان تنها نماینده رسمی دانشگاه مموریال نیوفاندلند در ایران از متقاضیان علاقمند به تحصیل در کانادا برای مشاوره و ثبت نام دعوت بعمل می آورد.

برای مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با گروه پارسیان تنها نماینده رسمی دانشگاه مموریال نیوفاندلند در ایران تماس بگیرید

 

 

 

ارسال دیدگاه