Search
Close this search box.
درباره ی

درباره ما ما چه کار میکنیم؟

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ.

شرایط اخذ بورسیه

بورسیه ها و کمک هزینه های مالی بر اساس شایستگی های علمی و نیازهای موجود به دانشجویان بین المللی اعطا می گردد. اعطای این بورسیه ها به صلاحدید کمیته های گزینش بورسیه در دانشگاه یا سازمان هدف بستگی دارد.

هدف ما

نوین بورسیه با درک خلاء موجود در میان سرویس دهندگان ایرانی و فارسی زبان برای یک مرجع مناسب که به معرفی صحیح برنامه های دانشگاه ها، دوره های بورسیه، دوره های کارآموزی، معرفی جامع اطلاعات دانشگاه ها و کشورهای هدف و …

رسالت ما

هدف ما یاری به دانشجویان مستعدی در مواجهه و عبور از این مانع و معرفی و به کارگیری فرصت ها برای آنان می باشد. دستیابی به این هدف، بی شک ساده نیست، اما ما مشتاقانه نهایت تلاش خود را در نیل به این هدف مبذول می داریم.

درباره ما

شما می توانید به سادگی کلیه اطلاعات ضروری در خصوص آگاهی و درخواست برای فرصت های بورسیه در سطح جهان را از مشاوران ما جویا شوید؛ مشاوران مجرب ما با ارزیابی صلاحیت های شما و توجه و پایش دائمی مهلت های درخواست بورسیه، در این راه یاریگر شما خواهند بود.ما اعتقاد داریم که تجربه تحصیل در خارج از کشور دارای نقش بسیار مهمی در توسعه شخصیت یک دانشجو دارد. نخستین مانع بر مسیر ادامه تحصیل در خارج از کشور، قطعا مسائل مالی است. از این رو، هدف ما یاری به دانشجویان مستعدی در مواجهه و عبور از این مانع و معرفی و به کارگیری فرصت ها برای آنان می باشد. دستیابی به این هدف، بی شک ساده نیست، اما ما مشتاقانه نهایت تلاش خود را در نیل به این هدف مبذول می داریم.

چطور؟ فرایند اخذ بورسیه

مرحله 1

ارزیابی

ارزیابی و بررسی صلاحیت ها برای بورسیه

مرحله 2

مشاوره

مشاوره و راهنمایی برای بورسیه های تحصیلی

مرحله 3

معرفی

جستجو و معرفی بورسیه های تحصیلی

مرحله 4

اقدام

مشاوره و راهنمایی جهت اقدام برای بورسیه

مرحله 5

سایر خدمات

سایر خدمات اعم از مشاوره تحصیلی تخصصی

مرحله 6

پشتیبانی

خدمات پشتیبانی و جانبی تحصیلی

چرا ما

چرا ما را انتخاب کنید؟

شما می توانید به سادگی کلیه اطلاعات ضروری در خصوص آگاهی و درخواست برای فرصت های بورسیه در سطح جهان را از مشاوران ما جویا شوید؛ مشاوران مجرب ما با ارزیابی صلاحیت های شما و توجه و پایش دائمی مهلت های درخواست بورسیه، در این راه یاریگر شما خواهند بود.ما اعتقاد داریم که تجربه تحصیل در خارج از کشور دارای نقش بسیار مهمی در توسعه شخصیت یک دانشجو دارد. نخستین مانع بر مسیر ادامه تحصیل در خارج از کشور، قطعا مسائل مالی است. از این رو، هدف ما یاری به دانشجویان مستعدی در مواجهه و عبور از این مانع و معرفی و به کارگیری فرصت ها برای آنان می باشد. دستیابی به این هدف، بی شک ساده نیست، اما ما مشتاقانه نهایت تلاش خود را در نیل به این هدف مبذول می داریم.

گسترش دسترسی به برنامه های بورسیه در سرتاسر جهان
گردآوری کلیه اطلاعات پراکنده درباره انواع فرصت های بورسیه
ارائه اطلاعات جامع، ساختارمند و صریح درباره بورسیه ها
میلیون ها نوع بورسیه تحصیلی
اطلاع رسانی درباره هر گونه تغییر یا به روز رسانی
ارائه انواع مختلف بورسیه برای کلیه متقاضیان
مشاوره تخصصی توسط مشاورین مالی مجرب و زبده
راهنمایی در خصوص سبک زندگی دانشجویی
گسترش دسترسی به برنامه های بورسیه در سرتاسر جهان
گردآوری کلیه اطلاعات پراکنده درباره انواع فرصت های بورسیه
ارائه اطلاعات جامع، ساختارمند و صریح درباره بورسیه ها
میلیون ها نوع بورسیه تحصیلی
اطلاع رسانی درباره هر گونه تغییر یا به روز رسانی
ارائه انواع مختلف بورسیه برای کلیه متقاضیان
مشاوره تخصصی توسط مشاورین مالی مجرب و زبده
راهنمایی در خصوص سبک زندگی دانشجویی
گسترش دسترسی به برنامه های بورسیه در سرتاسر جهان
گردآوری کلیه اطلاعات پراکنده درباره انواع فرصت های بورسیه
ارائه اطلاعات جامع، ساختارمند و صریح درباره بورسیه ها
میلیون ها نوع بورسیه تحصیلی
اطلاع رسانی درباره هر گونه تغییر یا به روز رسانی
ارائه انواع مختلف بورسیه برای کلیه متقاضیان
مشاوره تخصصی توسط مشاورین مالی مجرب و زبده
راهنمایی در خصوص سبک زندگی دانشجویی
گسترش دسترسی به برنامه های بورسیه در سرتاسر جهان
گردآوری کلیه اطلاعات پراکنده درباره انواع فرصت های بورسیه
ارائه اطلاعات جامع، ساختارمند و صریح درباره بورسیه ها
میلیون ها نوع بورسیه تحصیلی
اطلاع رسانی درباره هر گونه تغییر یا به روز رسانی
ارائه انواع مختلف بورسیه برای کلیه متقاضیان
مشاوره تخصصی توسط مشاورین مالی مجرب و زبده
راهنمایی در خصوص سبک زندگی دانشجویی
گسترش دسترسی به برنامه های بورسیه در سرتاسر جهان
گردآوری کلیه اطلاعات پراکنده درباره انواع فرصت های بورسیه
ارائه اطلاعات جامع، ساختارمند و صریح درباره بورسیه ها
میلیون ها نوع بورسیه تحصیلی
اطلاع رسانی درباره هر گونه تغییر یا به روز رسانی
ارائه انواع مختلف بورسیه برای کلیه متقاضیان
مشاوره تخصصی توسط مشاورین مالی مجرب و زبده
راهنمایی در خصوص سبک زندگی دانشجویی
گسترش دسترسی به برنامه های بورسیه در سرتاسر جهان
گردآوری کلیه اطلاعات پراکنده درباره انواع فرصت های بورسیه
ارائه اطلاعات جامع، ساختارمند و صریح درباره بورسیه ها
میلیون ها نوع بورسیه تحصیلی
اطلاع رسانی درباره هر گونه تغییر یا به روز رسانی
ارائه انواع مختلف بورسیه برای کلیه متقاضیان
مشاوره تخصصی توسط مشاورین مالی مجرب و زبده
راهنمایی در خصوص سبک زندگی دانشجویی
گسترش دسترسی به برنامه های بورسیه در سرتاسر جهان
گردآوری کلیه اطلاعات پراکنده درباره انواع فرصت های بورسیه
ارائه اطلاعات جامع، ساختارمند و صریح درباره بورسیه ها
میلیون ها نوع بورسیه تحصیلی
اطلاع رسانی درباره هر گونه تغییر یا به روز رسانی
ارائه انواع مختلف بورسیه برای کلیه متقاضیان
مشاوره تخصصی توسط مشاورین مالی مجرب و زبده
راهنمایی در خصوص سبک زندگی دانشجویی
گسترش دسترسی به برنامه های بورسیه در سرتاسر جهان
گردآوری کلیه اطلاعات پراکنده درباره انواع فرصت های بورسیه
ارائه اطلاعات جامع، ساختارمند و صریح درباره بورسیه ها
میلیون ها نوع بورسیه تحصیلی
اطلاع رسانی درباره هر گونه تغییر یا به روز رسانی
ارائه انواع مختلف بورسیه برای کلیه متقاضیان
مشاوره تخصصی توسط مشاورین مالی مجرب و زبده
راهنمایی در خصوص سبک زندگی دانشجویی
گسترش دسترسی به برنامه های بورسیه در سرتاسر جهان
گردآوری کلیه اطلاعات پراکنده درباره انواع فرصت های بورسیه
ارائه اطلاعات جامع، ساختارمند و صریح درباره بورسیه ها
میلیون ها نوع بورسیه تحصیلی
اطلاع رسانی درباره هر گونه تغییر یا به روز رسانی
ارائه انواع مختلف بورسیه برای کلیه متقاضیان
مشاوره تخصصی توسط مشاورین مالی مجرب و زبده
راهنمایی در خصوص سبک زندگی دانشجویی
گسترش دسترسی به برنامه های بورسیه در سرتاسر جهان
گردآوری کلیه اطلاعات پراکنده درباره انواع فرصت های بورسیه
ارائه اطلاعات جامع، ساختارمند و صریح درباره بورسیه ها
میلیون ها نوع بورسیه تحصیلی
اطلاع رسانی درباره هر گونه تغییر یا به روز رسانی
ارائه انواع مختلف بورسیه برای کلیه متقاضیان
مشاوره تخصصی توسط مشاورین مالی مجرب و زبده
راهنمایی در خصوص سبک زندگی دانشجویی

رزرو وقت مشاوره رایگان