رشته

اطلاع رسانی ازانواع بورسیه های رشته های مختلف، توضیحات و اطلاعات تکمیلی در هر حوزه و اطلاع رسانی از زمان و شرایط ثبت نام

بورسیه های این دسته

شناسهنام بورسیهکشورمهلت ثبت نام
10414فلوشیپ post-doctoral دانشگاه کنستانتز آلمان برای رشته های علوم پایه، علوم انسانی، کامپیوتر و حقوق آلمان۱۳۹۷-۰۷-۲۳
10410بورسیه های PhD دانشگاه کپنهاگ دانمارک برای رشته های علوم پایه، کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانمارک۱۳۹۷-۰۷-۰۹
10408بورسیه های PhD دانشگاه کپنهاگ دانمارک برای رشته رسانه های دیجیتال دانمارک۱۳۹۷-۰۷-۰۸
10406بورسیه های PhD دانشگاه کرتین استرالیا برای دانشجویان بین المللی زن در رشته اقتصاد استرالیا۱۳۹۷-۰۷-۰۸
10404بورسیه های PhD دانشگاه گرونینگن هلند برای رشته های زیست شناسی دریایی و بیوشیمی دریایی هلند۱۳۹۷-۰۷-۰۸
10402بورسیه های PhD بنیاد Novo Nordisk دانمارک برای رشته پرستاری دانمارک۱۳۹۷-۰۷-۰۳
10400فلوشیپ های PhD دانشگاه گرنوبل آلپز فرانسه برای رشته های نانوالکترونیک، فتونیک، اسپینترونیک و علوم کامپیوتر فرانسه۱۳۹۷-۰۷-۰۸
10398فلوشیپ های post-doctoral مرکز تحقیقات تجهیزات پزشکی ایرلند برای رشته مهندسی پزشکی ایرلند۱۳۹۷-۰۷-۰۴