ترکیه

مه
15

بورسیه های دانشگاه کوچ ترکیه

بورسیه های دانشگاه کوچ ترکیه برای رشته های مهندسی پزشکی، مهندسی شیمی، امنیت سایبری، علم داده، مهندسی برق و الکترونیک، مهندسی صنایع، مهندسی مکانیک، مهندسی مواد، ریاضیات، شیمی، زیست شناسی و فیزیک با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف حرفه ای و پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
دسامبر
03

بورسیه های کارشناسی، کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه فنی خاور میانه ترکیه

بورسیه های کارشناسی، کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه فنی خاور میانه ترکیه برای رشته های معماری، علوم زیستی، روانشناسی، جامعه شناسی، ریاضیات و اقتصاد، مدیریت کسب و کار، آموزش، فنی مهندسی، علوم طبیعی، زبان و ادبیات انگلیسی و زبان ترکی با هدف پشتیبانی از دانشجویان و محققان جوان بین المللی است.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
آوریل
29

بورسیه های کارشناسی ترکیه

بورسیه های کارشناسی و کارشناسی ارشد کشور ترکیه برای تمامی رشته ها با هدف پشتیبانی از محققان نخبه بین المللی در حوزه اموزش و پژوهش می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
مه
27

بورسیه های کارشناسی، کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه آیدین استانبول برای تمامی رشته ها

بورسیه های کارشناسی، کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه آیدین استانبول با هدف بورسیه، پشتیبانی مالی از دانشجویان بااستعداد بین المللی

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
فوریه
19

بورسیه‌های دولت ترکیه

بورسیه‌های دولت ترکیه در تمامی رشته ها و مقاطع با هدف پشتیبانی از دانشجویان با استعداد بین المللی می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات