امریکا

آگوست
25

بورسیه های دانشگاه اُکلاهما امریکا

بورسیه های دانشگاه اُکلاهما امریکا برای رشته‌های مهندسی کامپیوتر،مهندسی مکانیک، مهندسی برق،مکاترونیک با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات