فرانسه

مهر
۰۵

بورسیه­ های PhD و Post-Doctoral مرکز تحقیقات علمی ملی CNRS فرانسه

بورسیه­ های PhD و Post-Doctoral مرکز تحقیقات علمی ملی CNRS فرانسه برای رشته های میکروبیولوژی، الکتروشیمی، اکولوژی، شیمی مواد و مهندسی شیمی با هدف ارائه فرصت های پژوهشی بی نظیر برای محققان بااستعداد و بلندپرواز بین المللی می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
شهریور
۲۳

بورسیه­ های PhD دانشگاه پاریس ساکلای فرانسه

بورسیه­ های PhD دانشگاه پاریس ساکلای فرانسه برای رشته های شیمی فیزیک و مهندسی فرایند با هدف ارائه فرصتی برای تحقیقات کاربردی در بافت بین المللی می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
مرداد
۱۱

بورسیه ­های PhD موسسه CEA Tech فرانسه

بورسیه ­های PhD موسسه CEA Tech فرانسه برای رشته های آمار، ریاضیات کاربردی، فیزیک ریاضی، ریاضیات رایانشی و مهندسی سیستم ها با هدف ارائه فرصتی برای تحقیقات کاربردی در بافت بین المللی و حوزه ریاضیات می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
خرداد
۲۰

بورسیه ­های PhD موسسه CEA Tech فرانسه

بورسیه ­های PhD موسسه CEA Tech فرانسه برای رشته های مهندسی مواد، فناوری انرژی و مهندسی سیستم ها با هدف ارائه فرصتی برای تحقیقات کاربردی در بافت بین المللی و حوزه علوم و مهندسی مواد می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
خرداد
۱۸

بورسیه ­های Post-Doc موسسه ESRF فرانسه

بورسیه ­های Post-Doc موسسه ESRF فرانسه برای رشته زیست شناسی ساختاری با هدف ایجاد فرصتی تکرار نشدنی برای مشارکت در حوزه های تحقیقاتی متمرکز بر نوآوری در مهندسی و علوم زیستی می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
فروردین
۰۸

بورسیه ­های Post-doc موسسه (IGBMC) فرانسه

بورسیه ­های Post-doc موسسه (IGBMC) فرانسه برای رشته های آنکولوژی، ایمونولوژی، ژنتیک و زیست شناسی سلولی با هدف توسعه رویکردهای سلولی نوآورانه برای مطالعه نمونه های مهم و متنوع کارسیون های سلولی کلیوی می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
فروردین
۰۷

بورسیه­ های Post-doc موسسه تحقیقاتی اکتشاف دریای فرانسه

بورسیه­ های Post-doc موسسه تحقیقاتی اکتشاف دریای فرانسه برای رشته های هیدرولوژی، مکانیک سیالات، زمین شناسی دریایی و دینامیک سیالات با هدف ارائه فرصتی برای تحقیقات کاربردی در بافت بین المللی با تمرکز بر مطالعات دریا می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
اسفند
۱۳

بورسیه­ های PhD کالج MINES ParisTech فرانسه

 بورسیه­ های PhD کالج MINES ParisTech فرانسه برای رشته های مهندسی مواد، متالورژی و مکانیک با هدف ارائه یک آموزش باکیفیت و مبتنی بر پروژه در یک محیط بین المللی و جو صمیمانه می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات