فرانسه

اردیبهشت
۲۹

بورسیه های PhD موسسه IMobS3 فرانسه

بورسیه های PhD موسسه IMobS3 فرانسه برای رشته های مهندسی کامپیوتر، مهندسی برق، هوش مصنوعی، شبکه عصبی مصنوعی، یادگیری ماشین و پردازش تصویر با هدف توسعه یک دوربین هوشمند با ادغام حسگرهای متعدد بر پایه اصول مهندسی کامپیوتر و برق می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
اردیبهشت
۲۸

فلوشیپ های Post-doc دانشگاه لورن فرانسه

فلوشیپ های Post-doc دانشگاه لورن فرانسه برای رشته های شیمی مولکولی، ارگانیک، ارگانومتالیک و سینتتیک با هدف تشویق و پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی با تاکید بر رویکرد بین رشته ای شیمی و زیست شناسی است.

توسط مریم مروی |
جزئیات
اردیبهشت
۲۱

بورسیه های Post-doc دانشگاه Aix-Marseille Université فرانسه

بورسیه های Post-doc دانشگاه Aix-Marseille Université فرانسه برای رشته های میکروبیولوژی مولکولی و زیست محیطی با هدف پشتیبانی از محققان نخبه بین المللی در حوزه میکروبیولوژی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
فروردین
۲۹

بورسیه های PhD آزمایشگاه IMobS3 فرانسه

بورسیه های PhD آزمایشگاه IMobS3 فرانسه برای رشته های Neuroscience، رباتیک، زیست شناسی محاسباتی، یادگیری ماشین و بینایی رایانه ای با هدف کاوش مزایای یک دسته جدید از حسگرهای بینایی با الهام از زیست شناسی برای ربات های موبایل می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
فروردین
۱۵

بورسیه های PhD دانشکده کسب و کار INSEAD فرانسه

بورسیه های PhD دانشکده کسب و کار INSEAD فرانسه برای رشته های مدیریت، بازاریابی، کارآفرینی و حسابداری با هدف پشتیبانی از محققان نخبه بین المللی مشتاق انجام تحقیقات مدیریت می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
اسفند
۲۲

بورسیه های post-doctoral سازمان ملی Soleil فرانسه

بورسیه های post-doctoral سازمان ملی Soleil فرانسه برای رشته های فیزیک و ابزار دقیق با هدف ، پشتیبانی از محققان نخبه بین المللی برای اجرای برنامه های تحقیقاتی در حوزه شتاب دهنده ذرات می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
اسفند
۲۲

بورسیه های PhD موسسه CEA Tech فرانسه

بورسیه های PhD موسسه CEA Tech فرانسه برای رشته های مهندسی برق، الکترونیک، الکترومغناطیس و مهندسی اپتیک با هدف تشویق و پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی است.

توسط مریم مروی |
جزئیات
دی
۳۰

بورسیه های PhD موسسه CEA Tech فرانسه

بورسیه های PhD موسسه CEA Tech فرانسه برای رشته مهندسی نرم افزار و علوم کامپیوتر با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات