فرانسه

بهمن
۱۹

بورسیه ­های Post_Doc دانشگاه Aix-Marseille Université فرانسه

بورسیه ­های Post_Doc دانشگاه Aix-Marseille Université فرانسه برای رشته های زبان شناسی محاسباتی، واج شناسی، روانشناسی شناختی، آواشناسی، Neuropsychology و Neurolinguistics با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی جهت حضور در عرصه پروژه های پژوهشی بین المللی می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
دی
۰۸

بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشگاه Ecole Universitaire de Recherche” MINT

بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشگاه Ecole Universitaire de Recherche” MINT فرانسه برای رشته های جبر، آمار، منطق، ریاضیات، توپولوژی، هندسه، پردازش تصویر/سیگنال، مهندسی نرم افزار و مخابرات با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی جهت از بین بردن موانع مالی می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
آبان
۱۵

 بورسیه­ های Post-Doc دانشگاه اکس مارسی فرانسه

بورسیه­ های Post-Doc دانشگاه اکس مارسی فرانسه برای رشته های بیوانفورماتیک، زیست شناسی ساختاری، علوم طبیعی، یادگیری ماشین، زیست شناسی رایانشی و زیست شناسی مولکولی با هدف پشتیبانی از محققان نخبه و بلندپرواز بین المللی علاقمند به تحقیقات حوزه یادگیری ماشین می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
آبان
۱۵

بورسیه­ های Post-Doc موسسه بیماری های قلب و عروق و متابولیک فرانسه

بورسیه­ های Post-Doc موسسه بیماری های قلب و عروق و متابولیک فرانسه برای رشته های فیزیولوژی، بیوانفورماتیک، زیست شناسی مولکولی، کاردیولوژی، زیست شناسی سلولی، داروسازی، فارموکولوژی و پزشکی مولکولی با هدف پشتیبانی از محققان نخبه و بلندپرواز بین المللی می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
مهر
۰۵

بورسیه­ های PhD و Post-Doctoral مرکز تحقیقات علمی ملی CNRS فرانسه

بورسیه­ های PhD و Post-Doctoral مرکز تحقیقات علمی ملی CNRS فرانسه برای رشته های میکروبیولوژی، الکتروشیمی، اکولوژی، شیمی مواد و مهندسی شیمی با هدف ارائه فرصت های پژوهشی بی نظیر برای محققان بااستعداد و بلندپرواز بین المللی می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
شهریور
۲۳

بورسیه­ های PhD دانشگاه پاریس ساکلای فرانسه

بورسیه­ های PhD دانشگاه پاریس ساکلای فرانسه برای رشته های شیمی فیزیک و مهندسی فرایند با هدف ارائه فرصتی برای تحقیقات کاربردی در بافت بین المللی می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
مرداد
۱۱

بورسیه ­های PhD موسسه CEA Tech فرانسه

بورسیه ­های PhD موسسه CEA Tech فرانسه برای رشته های آمار، ریاضیات کاربردی، فیزیک ریاضی، ریاضیات رایانشی و مهندسی سیستم ها با هدف ارائه فرصتی برای تحقیقات کاربردی در بافت بین المللی و حوزه ریاضیات می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
خرداد
۲۰

بورسیه ­های PhD موسسه CEA Tech فرانسه

بورسیه ­های PhD موسسه CEA Tech فرانسه برای رشته های مهندسی مواد، فناوری انرژی و مهندسی سیستم ها با هدف ارائه فرصتی برای تحقیقات کاربردی در بافت بین المللی و حوزه علوم و مهندسی مواد می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات