ترکیه

آذر
۱۲

بورسیه های کارشناسی، کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه فنی خاور میانه ترکیه

بورسیه های کارشناسی، کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه فنی خاور میانه ترکیه برای رشته های معماری، علوم زیستی، روانشناسی، جامعه شناسی، ریاضیات و اقتصاد، مدیریت کسب و کار، آموزش، فنی مهندسی، علوم طبیعی، زبان و ادبیات انگلیسی و زبان ترکی با هدف پشتیبانی از دانشجویان و محققان جوان بین المللی است.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
اردیبهشت
۰۹

بورسیه های کارشناسی ترکیه

بورسیه های کارشناسی و کارشناسی ارشد کشور ترکیه برای تمامی رشته ها با هدف پشتیبانی از محققان نخبه بین المللی در حوزه اموزش و پژوهش می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
خرداد
۰۶

بورسیه های کارشناسی، کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه آیدین استانبول برای تمامی رشته ها

بورسیه های کارشناسی، کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه آیدین استانبول با هدف بورسیه، پشتیبانی مالی از دانشجویان بااستعداد بین المللی

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
بهمن
۳۰

بورسیه‌های دولت ترکیه

بورسیه‌های دولت ترکیه در تمامی رشته ها و مقاطع با هدف پشتیبانی از دانشجویان با استعداد بین المللی می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات