اسکاتلند

خرداد
۱۱

بورسیه ­های کارشناسی ارشد دانشگاه استارکلاید اسکاتلند

بورسیه ­های کارشناسی ارشد دانشگاه استارکلاید اسکاتلند برای رشته های حسابداری، اقتصاد، کارآفرینی، مدیریت منابع انسانی، بازاریابی، کسب و کار، مدیریت، مهمانداری و گردشگری با هدف پشتیبانی از محققان جوان و بااستعداد برای کار در یک بافت بین المللی در حوزه کسب و کار و مدیریت است

توسط مریم مروی |
جزئیات
فروردین
۰۸

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه ادینبورگ اسکاتلند

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه ادینبورگ اسکاتلند برای رشته های Neuroscience، زیست شناسی قلبی عروقی، علوم زیست پزشکی، آناتومی انسانی، علوم پزشکی، بهداشت عمومی و پزشکی ترمیمی با هدف پرورش محققان نخبه و تاثیرگذار بین المللی در حوزه علوم پزشکی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
بهمن
۱۶

بورسیه های PhD دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند

بورسیه های PhD دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند برای رشته تاریخ با هدف پشتیبانی از محققان جوان و باانگیزه برای کسب دانش پیشرفته و تخصصی در حوزه تاریخ می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
آذر
۱۲

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه ادینبورگ اسکاتلند

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه ادینبورگ اسکاتلند برای رشته های ادبیات و زبان شناسی با هدف ارائه فرصتی برای محققان و هنرمندان برای رشد و اعتلا در مقیاس های جهانی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
شهریور
۰۴

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه ادینبورگ

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه ادینبورگ اسکاتلند برای رشته های شیمی مواد و شیمی پزشکی با هدف پشتیبانی از دانشجویان و محققان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
تیر
۱۰

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه استرثکلاید اسکاتلند

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه استرثکلاید اسکاتلند برای رشته MBA با هدف ارائه فرصت های پژوهشی برای دانشجویان و هنرمندان مشتاق حضور در محیط های بین المللی است.

توسط مریم مروی |
جزئیات
خرداد
۲۶

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه ادینبورگ اسکاتلند

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه ادینبورگ اسکاتلند برای رشته مهندسی شیمی پیشرفته با هدف پشتیبانی از دانشجویان بین المللی است.

توسط مریم مروی |
جزئیات
خرداد
۱۲

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه گلاسکوی اسکاتلند

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه گلاسکوی اسکاتلند برای تمامی رشته ها با هدف ارائه یک محیط دانشجویی پویا، متنوع و در حال رشد به دانشجویان نخبه بین المللی است.

توسط مریم مروی |
جزئیات