اسکاتلند

شهریور
۰۴

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه ادینبورگ

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه ادینبورگ اسکاتلند برای رشته های شیمی مواد و شیمی پزشکی با هدف پشتیبانی از دانشجویان و محققان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
تیر
۱۰

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه استرثکلاید اسکاتلند

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه استرثکلاید اسکاتلند برای رشته MBA با هدف ارائه فرصت های پژوهشی برای دانشجویان و هنرمندان مشتاق حضور در محیط های بین المللی است.

توسط مریم مروی |
جزئیات
خرداد
۲۶

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه ادینبورگ اسکاتلند

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه ادینبورگ اسکاتلند برای رشته مهندسی شیمی پیشرفته با هدف پشتیبانی از دانشجویان بین المللی است.

توسط مریم مروی |
جزئیات
خرداد
۱۲

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه گلاسکوی اسکاتلند

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه گلاسکوی اسکاتلند برای تمامی رشته ها با هدف ارائه یک محیط دانشجویی پویا، متنوع و در حال رشد به دانشجویان نخبه بین المللی است.

توسط مریم مروی |
جزئیات
آذر
۲۷

بورسیه های PhD دانشگاه ادینبورگ اسکاتلند

بورسیه های PhD دانشگاه ادینبورگ اسکاتلند برای رشته های تاریخ، باستان شناسی و ادبیات کلاسیک با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی است.

توسط مریم مروی |
جزئیات
آبان
۱۲

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه ابردین اسکاتلند

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه ابردین اسکاتلند برای رشته های مهندسی نفت، مهندسی سازه، زمین شناسی، هنر و حقوق با هدف پشتیبانی مالی از دانشجویان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
مهر
۱۴

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه گلاسکوی اسکاتلند برای رشته مطالعات امنیت، هوشمندی و استراتژی

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه گلاسکوی اسکاتلند برای رشته مطالعات امنیت، هوشمندی و استراتژی با هدف کمک به دانشجویان نخبه از سرتاسر جهان است.

توسط مریم مروی |
جزئیات
مرداد
۰۳

بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه ابردین اسکاتلند برای رشته های تاریخ، فلسفه، ادبیات، موسیقی و حقوق

 بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه ابردین اسکاتلند برای رشته های تاریخ، فلسفه، ادبیات، موسیقی و حقوق با هدف پشتیبانی از محققان بین المللی بااستعداد می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات