شناسهنام بورسیهکشورمهلت ثبت نام
12658بورسیه های دانشگاه تامپر فنلاند فنلاند۱۴۰۰-۰۵-۱۷
12689بورسیه های دانشگاه آلتوی فنلاند فنلاند۱۴۰۰-۰۵-۱۹
12690بورسیه های دانشگاه آلتوی فنلاند فنلاند۱۴۰۰-۰۵-۱۹
12692بورسیه های دانشگاه KU Leuven بلژیک بلژیک۱۴۰۰-۰۵-۲۲
12813بورسیه های دانشگاه TU Wien اتریش اتریش۱۴۰۰-۰۵-۲۴
12814بورسیه های دانشگاه UCL Louvain بلژيک بلژیک۱۴۰۰-۰۵-۲۴
12660بورسیه های دانشکده کسب و کار کپنهاگ دانمارک۱۴۰۰-۰۵-۲۴
12697بورسیه های دانشگاه استاوانگر نروژ نروژ۱۴۰۰-۰۵-۲۴
12702بورسیه های دانشگاه اومئوی سوئد سوئد۱۴۰۰-۰۵-۲۴
12816بورسیه های دانشگاه توئنت هلند هلند۱۴۰۰-۰۵-۳۰
12818بورسیه های دانشگاه بورنموث انگلستان انگلستان۱۴۰۰-۰۵-۳۱
12302بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشگاه کینگز کالج کانادا کانادا۱۴۰۰-۰۶-۰۹
12820بورسیه های دانشگاه KU Leuven بلژیک بلژیک۱۴۰۰-۰۶-۰۹
12662بورسیه های دانشگاه فنی چالمرز سوئد۱۴۰۰-۰۶-۰۹
12517بورسیه های PhD دانشگاه مونیخ المان۱۴۰۰-۰۶-۰۹
12865بورسیه های موسسه فناوری سلطنتی KTH سوئد سوئد۱۴۰۰-۰۶-۱۰
12903بورسیه های دانشگاه TU Delft هلند هلند۱۴۰۰-۰۶-۱۰
12663بورسیه های دانشگاه علم و فناوری ملی سئول کره جنوبی۱۴۰۰-۰۶-۱۰
12667بورسیه های دانشگاه علم و فناوری ملی سئول کره جنوبی۱۴۰۰-۰۶-۱۰
12669بورسیه های دانشگاه گنت بلژیک بلژیک۱۴۰۰-۰۶-۱۰