شناسهنام بورسیهکشورمهلت ثبت نام
13761بورسیه های تحصیلی دانشگاه استنفورد امریکا۱۴۰۱-۰۷-۲۰
13765کارآموزی موسسه علوم و فناوری اوکیناوا ژاپن۱۴۰۱-۰۷-۲۳
13859بورسیه های دانشگاه لیدن هلند هلند۱۴۰۱-۰۸-۰۸
13921بورسیه فول فاند Vanier دولت کانادا کانادا۱۴۰۱-۰۸-۱۰
13763بورسیه های تحصیلی دانشگاه میامی آمریکا۱۴۰۱-۰۸-۱۱