شناسهنام بورسیهکشورمهلت ثبت نام
13694بورسیه های دانشگاه فنی آکلند نیوزلند نیوزلند۱۴۰۱-۰۴-۰۹
13632بورسیه های دانشگاه کانادایی دبی امارات امارات۱۴۰۱-۰۴-۱۰
13733بورسیه دانشگاه وست لندن انگلستان انگلستان۱۴۰۱-۰۴-۲۰
13774بورسیه های دانشگاه هایدلبرگ آلمان۱۴۰۱-۰۴-۲۴
13768بورسیه های دانشگاه فرانکفورت آلمان۱۴۰۱-۰۴-۲۹
13792بورسیه های موسسه Forschungszentrum Jülich GmbH آلمان۱۴۰۱-۰۴-۲۹