شناسهنام بورسیهکشورمهلت ثبت نام
12658بورسیه های دانشگاه تامپر فنلاند فنلاند۱۴۰۰-۰۵-۱۷
12689بورسیه های دانشگاه آلتوی فنلاند فنلاند۱۴۰۰-۰۵-۱۹
12690بورسیه های دانشگاه آلتوی فنلاند فنلاند۱۴۰۰-۰۵-۱۹
12692بورسیه های دانشگاه KU Leuven بلژیک بلژیک۱۴۰۰-۰۵-۲۲
12813بورسیه های دانشگاه TU Wien اتریش اتریش۱۴۰۰-۰۵-۲۴
12814بورسیه های دانشگاه UCL Louvain بلژيک بلژیک۱۴۰۰-۰۵-۲۴
12660بورسیه های دانشکده کسب و کار کپنهاگ دانمارک۱۴۰۰-۰۵-۲۴
12697بورسیه های دانشگاه استاوانگر نروژ نروژ۱۴۰۰-۰۵-۲۴
12702بورسیه های دانشگاه اومئوی سوئد سوئد۱۴۰۰-۰۵-۲۴
12816بورسیه های دانشگاه توئنت هلند هلند۱۴۰۰-۰۵-۳۰
12818بورسیه های دانشگاه بورنموث انگلستان انگلستان۱۴۰۰-۰۵-۳۱