شناسهنام بورسیهکشورمهلت ثبت نام
12991بورسیه های دولت ایرلند ایرلند۱۴۰۰-۰۷-۰۲
12872بورسیه های دانشکده کسب و کار نروژی BI نروژ۱۴۰۰-۰۷-۰۵
12636بورسیه های سازمان DAAD آلمان آلمان۱۴۰۰-۰۷-۰۸
12921بورسیه های دانشگاه KU Leuven بلژیک بلژیک۱۴۰۰-۰۷-۰۸
12963بورسیه های تحصیلی دانشگاه Iuav ونیز ایتالیا ایتالیا۱۴۰۰-۰۷-۰۸
12879بورسیه های موسسه تحقیقات پیشرفته نانولیتوگرافی ARCNL هلند۱۴۰۰-۰۷-۰۹
12924بورسیه های دانشگاه UCL Louvain بلژيک بلژیک۱۴۰۰-۰۷-۰۹
12988بورسیه دانشگاه کینگز لندن انگلستان انگلستان۱۴۰۰-۰۷-۰۹