کمک هزینه

اطلاع رسانی از انواع بورسیه ها و کمک هزینه های تحصیلی دانشگاه های مختلف جهان که در حال حاضر قابل دسترسی است و مهلت ثبت نام آنها هنوز وجود دارد.

بورسیه های این دسته

شناسهنام بورسیهکشورمهلت ثبت نام
10113بورسیه های کارشناسی ارشد ترینیتی کالج ایرلند برای رشته حقوق ایرلند۱۳۹۷-۰۵-۱۰
بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه والدن امریکا برای رشته های پرستاری، روانشناسی و مشاوره، فناوری اطلاعات، مدیریت و مددکاری آمریکا۱۳۹۷-۰۳-۱۰
10103بورسیه های کارشناسی ارشد دانشکده رهبری خلاقانه برلین برای رشته MBA آلمان۱۳۹۷-۰۳-۱۰
10101بورسیه های PhD دانشگاه RMIT استرالیا برای رشته های پزشکی، پرستاری، روانشناسی و پیراپزشکی استرالیا۱۳۹۷-۰۳-۰۴
10095بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه وارویک انگلستان برای رشته هوش مصنوعی انگلستان۱۳۹۷-۰۲-۲۸
10093بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه کاردیف ولز برای رشته های زبان شناسی، نگارش خلاقانه، ادبیات انگلیسی و فلسفه ولز۱۳۹۷-۰۲-۲۸
10090فلوشیپ های Post-doctoral دانشگاه اسلو نروژ برای رشته مدیریت و ارزیابی آموزشی نروژ۱۳۹۷-۰۲-۲۵
10086بورسیه های PhD دانشگاه گرونینگن هلند برای رشته مطالعات فرهنگی هلند۱۳۹۷-۰۳-۱۰