علوم انسانی

شاخه علوم انسانی

علوم انسانی به گروهی از رشته‌های دانشگاهی اطلاق می‌شود که در ارتباط با تمدن انسانی به وجود آمده اند و روابط و ویژگیهای بین تمدنهای انسانی را مورد بررسی قرار داد یا آموزش می‌دهند.

علوم انسانی در واقع علومی را دربرمی‌گیرد که در مقابل علوم طبیعی هستند. در این شاخه از علوم، نظریه پردازان و دانش‌ورزان بیشتر از روشهای انتقادی یا برخورد تئوریک و  نظریه پردازانه بهره می‌برند ولی در مقابل علوم طبیعی بیشتر بر پایه تجربیات و روش های علمی آزمایشگاهی بنا شده اند.

این شاخه شامل رشته‌های متنوع و گوناگونی می‌شود. از مهمترین رشته های آن می‌توان اقتصاد، علوم اجتماعی، فلسفه، مدیریت، حقوق و ادبیات را نام برد.

البته جالب است بدانید تعریف های فراوانی از این مفاهیم ارائه شده است و تناقضات و اختلاف نظرهای زیادی نیز در مرزهای بین این شاخه و سایر شاخه ها قرار دارد و بعضا در طبقه بندی برخی رشته ها مانند حقوق، فلسفه، ادبیات و … آنها را خارح از مجموعه علوم انسانی طبقه بندی میکنند ولی در اکثر دانشگاه ها این رشته ها نیز جزو همین دسته طبقه بندی می‌شوند.

بورسیه های این دسته

شناسهنام بورسیهکشورمهلت ثبت نام
13586بورسیه های دانشگاه کپنهاگ دانمارک دانمارک2023-03-28