انفورماتیک

رشته انفورماتیک (به انگلیسی: Informatics) علم اطلاعات و پردازش اطلاعات و مهندسی سامانه های اطلاعاتی است. انفورماتیک ساختار و الگوریتم‌ها و رفتار و اثر متقابل سیستم‌های مصنوعی و طبیعی که به دنبال ذخیره‌سازی و پردازش و دسترسی و نقل و انتقال اطلاعات را بررسی می‌کند همچنین مطالعات تقابل انسان و رایانه را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد.

در فیلد آکادمیک:
یک حیطه گسترده آکادمیک شامل فناوری های پردازشی و توسعه در ارتباطهای گسترده آنها با بشر و جهانهای اجتماعی، شامل کاربردهایی در علم، مسائل اجتماعی، و هنرها.

در فیلد پردازش:
هر فعالیت هدف گرا که نیازمند یا سودبرنده یا ایجاده کنندهء کامپیوترها است.

در فیلد علم کامپیوتر:
مطالعه تئوریک الگوریتم ها، اطلاعات و پردازش.

در فیلد فناوری اطلاعات:
مطالعه بین رشته ای پردازش، مدیریت، و بازیابی اطلاعات.

بورسیه های این دسته