نوین بورسیه

بورسیه (موقعیت دستیار تحقیقاتی) دکترای اقتصاد/مدیریت: اقتصاد یا مدیریت نوآوری- دانشگاه لوکزامبورگ- ۲۰۱۷

نام بورسیه:

بورسیه دکترای اقتصاد/مدیریت، اقتصاد یا مدیریت نوآوری- دانشگاه لوکزامبورگ- ۲۰۱۷

کشور اعطا کننده:

لوکزامبورگ ??

موضوع بورسیه:

یک موقعیت دکترا(دستیار تحقیقاتی) در اقتصاد/ مدیریت

مقطع تحصیلی:

PhD

شرایط و مدارک:

?مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد، مدیریت یا حوزه های معادل
?دانش پایه از مدل‌سازی اقتصاد خرد الزامی است.
?مهارت های محاسباتی و برنامه نویسی امتیاز محسوب می شود
?تسلط بر زبان انگلیسی
?آشنایی با زبان فرانسه امتیاز محسوب می شود
?نامه انگیزشی
?رزومه مشروح
?ریزنمرات تحصیلی
?توصیه نامه تحصیلی
?طرح تحقیقاتی

کشور مورد پذیرش:

تمامی کشورها

?مزایا:

قرارداد کاری اولیه ۱۴ ماهه- قابل تمدید تا ۳۶ ماه-
موقعیت تمام وقت (۴۰ ساعت کار در هفته)
فضای کاری فردی در دانشگاه
مزایای رفاهی

مهلت ثبت نام:

تا پر شدن ظرفیت

اطلاعات بیشتر و ثبت نام