نوین بورسیه

بورسیه (موقعیت دستیار تحقیقاتی) دکترای مکاترونیک و اپتیک فعال برای سیستم‌های تلسکوپی- دانشگاه صنعتی وین- ۲۰۱۷

نام بورسیه:

بورسیه (موقعیت دستیار تحقیقاتی) دکترای مکاترونیک و اپتیک فعال برای سیستم‌های تلسکوپی- دانشگاه صنعتی وین- ۲۰۱۷

کشور اعطا کننده:

اتریش ??

موضوع بورسیه:

یک موقعیت دکترا با فاند کامل (تمام وقت- ۴۰ ساعت کار در هفته) برای رشته مکاترونیک و اپتیک فعال برای سیستم های تلسکوپی:
هدف از این پروژه دکترا، توسعه ساختارهای کنترل‌شده فعال در سیستم های تلسکوی است تا اثرات محیطی را جبران کرده و آثار وابسته را روی مسیر سیستم تلسکوپ قرار دهد.

مقطع تحصیلی:

PhD

شرایط و مدارک:

? مدرک کارشناسی ارشد مهندسی برق یا مکانیک، فیزیک، مهندسی هوافضا یا معادل
? ترجیحا دارای زمینه قوی در حداقل یکی از حوزه های مکاترونیک، طراحی مکانیک، ابزار دقیق علمی، مهندسی دقت، سیستم های اندازه گیری، اپتیک تطبیقی و سایر حوزه های مرتبط
? نمرات عالی
? علاقه به ریاضیات و غیزیک
? مهارت های ارتباطی عالی
? تسلط به زبان آلمانی یا انگلیسی

کشور مورد پذیرش:

تمامی کشورها

?ارزش بورسیه:

موقعیت بورسیه دکترا به مدت ۴ سال است. به عنوان یک محقق در دانشگاه صنعتی وین، حقوق ماهانه رقابتی و مزایای عالی – از جمله بیمه درمانی، بیمه تأمین اجتماعی و سایر مزایای رفاهی طبق مقررات کار اتریش- اعطا می گردد.
حقوق سالانه یک دستیار تحقیقاتی (دانشجوی دکترا) در سال اول از ۳۷ هزار یورو شروع شده و در سال چهارم به ۴۴ هزار یورو می رسد.

مهلت ثبت نام:

۳۱ ژانویه 201۷ (سه شنبه ۱۲ بهمن 139۵)

اطلاعات بیشتر و ثبت نام