آمریکا

اکتبر
04

فلوشیپ های post-doctoral کالج دارتموث امریکا برای رشته علوم کامپیوتر و علوم محاسباتی

فلوشیپ های post-doctoral کالج دارتموث امریکا برای رشته علوم کامپیوتر و علوم محاسباتی با هدف پشتیبانی از محققان بین المللی بااستعداد می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
جولای
25

بورسیه های کارشناسی ارشد کالج رولینز امریکا برای رشته MBA

بورسیه های کارشناسی ارشد کالج رولینز امریکا برای رشته MBA با هدف پشتیبانی از دانشجویان بین المللی بااستعداد می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
جولای
25

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه گلدن گیت امریکا برای رشته های حسابداری، منابع انسانی، مدیریت فناوری اطلاعات، حقوق، مدیریت پروژه، روانشناسی و مدیریت زنجیره تامین

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه گلدن گیت امریکا برای رشته های حسابداری، منابع انسانی، مدیریت فناوری اطلاعات، حقوق، مدیریت پروژه، روانشناسی و مدیریت زنجیره تامین با هدف پشتیبانی از دانشجویان بین المللی بااستعداد می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
ژوئن
29

بورسیه های کارشناسی ارشد کالج رولینز امریکا برای رشته MBA

بورسیه های کارشناسی ارشد کالج رولینز امریکا برای رشته MBA به صورت نخفیف کامل یا بخشی از شهریه و با هدف پشتیبانی از دانشجویان بین المللی بااستعداد ارائه می‌شود.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
مه
08

بورسیه های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی ویرجینیای امریکا برای تمامی رشته ها

بورسیه های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی ویرجینیای امریکا برای تمامی رشته ها با هدف پشتیبانی از دانشجویان بین المللی بااستعداد است.

توسط نویسنده |
جزئیات
آوریل
12

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه والدن امریکا برای رشته های پرستاری، روانشناسی و مشاوره، فناوری اطلاعات، مدیریت و مددکاری

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه والدن امریکا که هدف از این برنامه بورسیه، تأمین کمکی مالی برای دانشجویان نخبه بین المللی است.

توسط نویسنده |
جزئیات
آوریل
09

بورسیه های کارشناسی دانشگاه ویچیتای امریکا برای رشته های فنی مهندسی، پیراپزشکی و روانشناسی

بورسیه های کارشناسی دانشگاه ویچیتای امریکا برای رشته های فنی مهندسی، پیراپزشکی و روانشناسی با هدف پشتیبانی از دانشجویان بین المللی بااستعداد است.

توسط نویسنده |
جزئیات
مارس
11

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه شیکاگو برای رشته خط مشی و توسعه بین الملل

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه شیکاگو برای رشته خط مشی و توسعه بین الملل با هدف تأمین کمکی مالی برای دانشجویان بین المللی است.

توسط نویسنده |
جزئیات