آمریکا

ژانویه
05

بورسیه های دانشگاه کالیفرنیا دیویس

بورسیه های دانشگاه کالیفرنیا دیویس امریکا برای رشته‌های مهندسی مکانیک، مهندسی برق، مهندسی هوافضا با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
دسامبر
30

بورسیه های دانشگاه رود آیلند

بورسیه های دانشگاه رود آیلند آمریکا با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
دسامبر
20

بورسیه های دانشگاه ایالتی فلوریدا

بورسیه های دانشگاه ایالتی فلوریدا آمریکا برای رشته‌های فیزیولوژی، حرکت‌شناسی، علوم ورزشی، علوم تغذیه، بیولوژی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
دسامبر
15

بورسیه های دانشگاه ایالتی بویزی امریکا

بورسیه های دانشگاه ایالتی بویزی امریکا برای رشته‌های مهندسی عمران، مهندسی منابع آب، زمین‌شناسی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
دسامبر
05

بورسیه های دانشگاه ایالتی کلرادو

بورسیه های دانشگاه ایالتی کلرادو امریکا برای رشته‌های مهندسی عمران، مهندسی منابع آب با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
دسامبر
04

بورسیه های تحصیلی کالج اسپرینگفیلد

بورسیه های تحصیلی کالج اسپرینگفیلد آمریکا با هدف تشویق و حمایت از دانشجویان خارجی برای مقطع کارشناسی در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ است.

توسط نویسنده |
جزئیات
نوامبر
24

بورسیه های دانشگاه تنِسی ناکسویل امریکا

بورسیه های دانشگاه تنِسی ناکسویل امریکا برای رشته‌های جغرافیا، سنجش از دور، مهندسی منابع آب، علوم و مهندسی کامپیوتر، مهندسی نقشه‌برداری، فناوری اطلاعات با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
نوامبر
11

بورسیه های دانشگاه ایالتی اُکلاهما

بورسیه های دانشگاه ایالتی اُکلاهما امریکا برای رشته‌های سنجش از دور، جغرافیا، اکولوژی، محیط زیست، بیولوژی گیاهی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات