آمریکا

مارس
12

بورسیه های تحصیلی دانشگاه ایالتی جورجیا

بورسیه های تحصیلی دانشگاه ایالتی جورجیا برای رشته‌ های مهندسی مکانیک، ریاضیات کاربردی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
فوریه
23

بورسیه های دانشگاه هاروارد

بورسیه های دانشگاه هاروارد برای رشته‌ های سیاست‌گذاری سلامت، اپیدمیولوژی، اقتصاد، آمار، ریاضیات، تحقیق در عملیات، مهندسی صنایع، علوم کامپیوتر با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
فوریه
23

بورسیه های دانشگاه ایالتی اورگن

بورسیه های دانشگاه ایالتی اورگن برای رشته‌ های مهندسی مکانیک، معماری با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
فوریه
19

بورسیه های موسسه فناوری نیوجرزی

بورسیه های موسسه فناوری نیوجرزی برای رشته‌ های مهندسی مواد، مهندسی مکانیک، فیزیک، ریاضیات کاربردی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
فوریه
12

بورسیه های دانشگاه ماساچوست دارتموث

بورسیه های دانشگاه ماساچوست دارتموث برای رشته‌ مهندسی مکانیک با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
فوریه
01

بورسیه های دانشگاه ایالتی لوئیزیانا

بورسیه های دانشگاه ایالتی لوئیزیانا برای رشته‌ های اقیانوس‌شناسی، جغرافیا، اکولوژی، ریاضیات کاربردی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
ژانویه
19

بورسیه های دانشگاه ایالتی یوتا

بورسیه های دانشگاه ایالتی یوتا برای رشته‌ شیمی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
ژانویه
10

بورسیه های دانشگاه پیتسبرگ

بورسیه های دانشگاه پیتسبرگ آمریکا برای رشته‌های علوم و مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات، مهندسی صنایع، تحقیق در عملیات، ریاضیات کاربردی، آمار با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات