آمریکا

مه
23

بورسیه های دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا

بورسیه های دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا برای رشته های معماری مهندسی عمران مهندسی مواد مهندسی برق با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
مه
11

بورسیه های دانشگاه آریزونا

بورسیه های دانشگاه آریزونا برای رشته های علوم ارتباطات، روانشناسی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
مه
03

بورسیه های دانشگاه نوادا در رینو

بورسیه های دانشگاه نوادا در رینو برای رشته های شیمی، محیط زیست با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
مه
01

بورسیه های دانشگاه بین‌المللی فلوریدا

بورسیه های دانشگاه بین‌المللی فلوریدا برای رشته های مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، ریاضیات کاربردی، فیزیک با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
آوریل
08

بورسیه های دانشگاه می‌سی‌سی‌پی

بورسیه های دانشگاه می‌سی‌سی‌پی برای رشته های تربیت بدنی، بهداشت عمومی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
آوریل
07

بورسیه های دانشگاه نوادا رینو

بورسیه های دانشگاه نوادا رینو برای رشته های مهندسی معدن، مهندسی شیمی، محیط زیست با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
آوریل
05

بورسیه های دانشگاه کالیفرنیا دیویس

بورسیه های دانشگاه کالیفرنیا دیویس برای رشته های کشاورزی، بیولوژی، مهندسی مکانیک (بیوسیستم)، مهندسی برق، علوم و مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
مارس
14

بورسیه های دانشگاه کلارکسون آمریکا

بورسیه های دانشگاه کلارکسون آمریکا برای رشته مهندسی هوافضا با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات