آمریکا

مه
09

بورسیه های دانشگاه ایالتی اورگن آمریکا

بورسیه های دانشگاه ایالتی اورگن آمریکا برای رشته های معماری، مهندسی شهرسازی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
آوریل
28

بورسیه های دانشگاه ایالتی آریزونا

بورسیه های دانشگاه ایالتی آریزونا آمریکا با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
آوریل
19

بورسیه های کارشناسی دانشگاه آلورنیا

بورسیه های کارشناسی دانشگاه آلورنیا آمریکا با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
آوریل
19

بورسیه های سازمان مشارکت جهانی آمریکا

بورسیه های سازمان مشارکت جهانی آمریکا ویژه بانوان با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد

توسط نویسنده |
جزئیات
آوریل
13

بورسیه های دانشگاه نبراسکا لینکلن

بورسیه های دانشگاه نبراسکا لینکلن آمریکا برای رشته‌ های مهندسی محیط زیست، مهندسی شیمی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
آوریل
04

بورسیه های دانشگاه تِمپل

بورسیه های دانشگاه تِمپل برای رشته‌ های زمین‌شناسی، محیط زیست، ژئوفیزیک، مهندسی عمران، مهندسی آب، خاک‌شناسی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
مارس
17

بورسیه های دانشگاه پرینستون آمریکا

بورسیه های دانشگاه پرینستون آمریکا برای رشته‌ های علوم و مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات، مهندسی برق با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
مارس
12

بورسیه های تحصیلی دانشگاه فلوریدا

بورسیه های تحصیلی دانشگاه فلوریدا برای رشته‌ های معماری، مهندسی شهرسازی، علوم و مهندسی کامپیوتر با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات