آمریکا

ژوئن
07

بورسیه های تحصیلی دانشگاه کارولینای جنوبی

بورسیه های تحصیلی دانشگاه کارولینای جنوبی آمریکا برای رشته مهندسی برق با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف تحصیلی و پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
ژوئن
07

بورسیه های تحصیلی دانشگاه ایالتی اوهایو

بورسیه های تحصیلی دانشگاه ایالتی اوهایو آمریکا برای رشته مهندسی مکانیک و مهندسی مواد با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف تحصیلی و پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
ژوئن
07

بورسیه های تحصیلی دانشگاه آلاباما

بورسیه های تحصیلی دانشگاه آلاباما آمریکا برای رشته مهندسی شیمی و بیولوژی با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف تحصیلی و پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
مه
16

بورسیه های دانشگاه جورجیا

بورسیه های دانشگاه جورجیا آمریکا برای رشته های مهندسی عمران، مهندسی سواحل و سازه‌های دریایی، مهندسی منابع آب، مهندسی مکانیک با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
مه
16

بورسیه های دانشگاه میشیگان

بورسیه های دانشگاه میشیگان آمریکا برای رشته های مهندسی عمران، مهندسی حمل و نقل، علوم کامپیوتر، مهندسی شهرسازی، طراحی شهری، مهندسی صنایع، جغرافیا و آمار با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
مه
16

بورسیه های دانشگاه کارولینای شمالی

بورسیه های دانشگاه کارولینای شمالی برای رشته های مهندسی مکانیک، مکاترونیک، مهندسی هوافضا با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
مه
09

بورسیه های دانشگاه ویرجینیا تِک آمریکا

بورسیه های دانشگاه ویرجینیا تِک آمریکا برای رشته های مهندسی پزشکی، مهندسی مواد، علوم دامی، مهندسی برق، مهندسی شیمی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
مه
09

بورسیه های دانشگاه فلوریدا آمریکا

بورسیه های دانشگاه فلوریدا آمریکا برای رشته های مهندسی عمران، مدیریت ساخت، معماری، مدیریت مهندسی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات