آمریکا

ژوئن
26

بورسیه های تحصیلی دانشگاه جورجیا تک

بورسیه های تحصیلی دانشگاه جورجیا تک آمریکا برای رشته های علوم و مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف تحصیلی و پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
ژوئن
19

بورسیه های تحصیلی دانشگاه ویرجینیای غربی

بورسیه های تحصیلی دانشگاه ویرجینیای غربی آمریکا برای رشته های علوم کامپیوتر و مهندسی برق با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف تحصیلی و پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
ژوئن
19

بورسیه های تحصیلی دانشگاه ایالتی داکوتای جنوبی

بورسیه های تحصیلی دانشگاه ایالتی داکوتای جنوبی آمریکا برای رشته های مهندسی عمران، مهندسی ژئوتکنیک با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف تحصیلی و پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
ژوئن
08

بورسیه های تحصیلی دانشگاه میامی

بورسیه های تحصیلی دانشگاه میامی آمریکا برای رشته های معماری،هنر و علوم،بیزینس،ارتباطات،آموزش،آموزش و پرورش توسعه انسانی،مهندسی،علوم دریایی و جوی،موسیقی،فنی مهندسی،پرستاری و بهداشت با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف تحصیلی و پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
ژوئن
07

بورسیه های تحصیلی دانشگاه کارولینای جنوبی

بورسیه های تحصیلی دانشگاه کارولینای جنوبی آمریکا برای رشته مهندسی برق با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف تحصیلی و پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
ژوئن
07

بورسیه های تحصیلی دانشگاه ایالتی اوهایو

بورسیه های تحصیلی دانشگاه ایالتی اوهایو آمریکا برای رشته مهندسی مکانیک و مهندسی مواد با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف تحصیلی و پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
ژوئن
07

بورسیه های تحصیلی دانشگاه آلاباما

بورسیه های تحصیلی دانشگاه آلاباما آمریکا برای رشته مهندسی شیمی و بیولوژی با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف تحصیلی و پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
مه
16

بورسیه های دانشگاه جورجیا

بورسیه های دانشگاه جورجیا آمریکا برای رشته های مهندسی عمران، مهندسی سواحل و سازه‌های دریایی، مهندسی منابع آب، مهندسی مکانیک با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات