آمریکا

جولای
28

بورسیه های دانشگاه ایالت می سی سی پی

بورسیه های دانشگاه ایالت می سی سی پی برای رشته‌های علوم دام و طیور با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
ژوئن
24

بورسیه های دانشگاه تولَین

بورسیه های دانشگاه تولَین برای رشته های بیوانفورماتیک، بیولوژی، علوم و مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
مه
31

بورسیه های دانشگاه ویرجینیا

بورسیه های دانشگاه ویرجینیا برای رشته های علوم و مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات، ریاضی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
مه
29

بورسیه های دانشگاه تنسی ناکسویل

بورسیه های دانشگاه تنسی ناکسویل برای رشته های جنگل داری ، منابع طبیعی ،اکولوژی ، محیط زیست ،آمار با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
مه
23

بورسیه های دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا

بورسیه های دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا برای رشته های معماری مهندسی عمران مهندسی مواد مهندسی برق با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
مه
11

بورسیه های دانشگاه آریزونا

بورسیه های دانشگاه آریزونا برای رشته های علوم ارتباطات، روانشناسی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
مه
03

بورسیه های دانشگاه نوادا در رینو

بورسیه های دانشگاه نوادا در رینو برای رشته های شیمی، محیط زیست با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
مه
01

بورسیه های دانشگاه بین‌المللی فلوریدا

بورسیه های دانشگاه بین‌المللی فلوریدا برای رشته های مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، ریاضیات کاربردی، فیزیک با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات