سوئد

جولای
03

بورسیه های موسسه فناوری سلطنتی KTH سوئد

نام بورسیه: بورسیه های موسسه فناوری سلطنتی KTH سوئد برای رشته های موسیقی، هوش مصنوعی، فناوری زبان، یادگیری ماشین، علوم رایانشی و زبانهای برنامه نویسی کشور اعطا کننده: سوئد(اطلاعات تحصیلی سوئد) سازمان اعطا کننده: KTH Royal Institute of Technology موضوع/رشته بورسیه: موسیقی هوش مصنوعی فناوری زبان یادگیری ماشین علوم رایانشی زبانهای برنامه نویسی مقطع تحصیلی: PhD خلاصه بورسیه: هدف از این برنامه […]

توسط نویسنده |
جزئیات
ژوئن
30

بورسیه های دانشگاه اومئوی سوئد

بورسیه های دانشگاه اومئوی سوئد برای رشته های سیاست تطبیقی، رایانش در علوم اجتماعی، تعامل انسان-کامپیوتر، خط مشی عمومی، فناوری اطلاعات و سیاست و هوش مصنوعی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
ژوئن
16

بورسیه های دانشگاه فنی چالمرز

بورسیه های دانشگاه فنی چالمرز سوئد برای رشته های شیمی ارگانیک و شیمی مواد با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف حرفه ای و پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
ژوئن
15

بورسیه های موسسه فنی سلطنتی KTH

بورسیه های موسسه فنی سلطنتی KTH سوئد برای رشته های یادگیری ماشین، الگوریتم ها و امنیت سایبری با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
آوریل
28

بورسیه های دانشکده اقتصاد استکهلم

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد استکهلم سوئد برای رشته MBA با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی و حرفه ای آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
آوریل
28

بورسیه های PhD دانشگاه گوتنبرگ

بورسیه های PhD دانشگاه گوتنبرگ سوئد برای رشته های طیف سنجی، علوم جوی، ژئوشیمی و شیمی ارگانیک با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
آوریل
28

بورسیه های موسسه فنی سلطنتی KTH

بورسیه های موسسه فنی سلطنتی KTH سوئد برای رشته های سیستم های اطلاعاتی، یادگیری ماشین و مهندسی سیستم های کنترل با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
مارس
06

بورسیه های موسسه سلطنتی فناوری KTH سوئد

بورسیه های موسسه سلطنتی فناوری KTH سوئد برای رشته های هوش مصنوعی، رباتیک، یادگیری ماشین و مهندسی سیستم های کنترل با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات