سنگاپور

مه
28

بورسیه تحصیلی دولت سنگاپور

بورسیه تحصیلی دولت سنگاپور (SINGA) برای رشته های علوم زیست پزشکی ، محاسبات و علوم اطلاعات ، مهندسی و فناوری و علوم فیزیکی با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف تحصیلی و پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
فوریه
17

بورسیه های دانشگاه صنعتی مونیخ

بورسیه های دانشگاه صنعتی مونیخ- شعبه سنگاپور با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
سپتامبر
18

بورسیه های دانشگاه فنی نانیانگ سنگاپور

بورسیه های دانشگاه فنی نانیانگ سنگاپور برای رشته های اقتصاد سیاسی بین الملل، روابط بین الملل، مطالعات استراتژیک و مطالعات آسیایی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
مه
11

بورسیه های دانشگاه ملی سنگاپور

بورسیه های دانشگاه ملی سنگاپور برای رشته های مهندسی مواد، فیزیک با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
مارس
02

بورسیه ­های کارشناسی ارشد شعبه سنگاپور دانشگاه فنی مونیخ

بورسیه ­های کارشناسی ارشد شعبه سنگاپور دانشگاه فنی مونیخ برای رشته های مهندسی مکانیک و هوافضا با هدف پشتیبانی از محققان جوان و بااستعداد در حوزه هوافضا است. 

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
آوریل
04

بورسیه های PhD دانشکده کسب و کار INSEAD فرانسه

بورسیه های PhD دانشکده کسب و کار INSEAD فرانسه برای رشته های مدیریت، بازاریابی، کارآفرینی و حسابداری با هدف پشتیبانی از محققان نخبه بین المللی مشتاق انجام تحقیقات مدیریت می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
نوامبر
03

فلوشیپ های post-doctoral دانشگاه ملی سنگاپور

فلوشیپ های post-doctoral دانشگاه ملی سنگاپور برای رشته های کودکیاری و تربیت کودک با هدف ایجاد یک محیط پژوهشی و کاری انعطاف پذیر و جامع برای محققان خبره بین المللی در حوزه کودکیاری است.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
فوریه
01

بورسیه های PhD دانشگاه ملی سنگاپور برای رشته‌های مختلف فناوری اطلاعات

بورسیه های PhD دانشگاه ملی سنگاپور برای رشته‌های مختلف فناوری اطلاعات با هدف پشتیبانی از دانشجویان بین‌المللی بااستعداد ارائه می‌شود.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات