نروژ

مارس
11

بورسیه های PhD دانشگاه آگدر نروژ برای رشته مدیریت دولتی

بورسیه های PhD دانشگاه آگدر نروژ برای رشته مدیریت که هدف از این برنامه بورسیه تأمین کمکی مالی برای دانشجویان و محققان بین المللی است.

توسط نویسنده |
جزئیات
سپتامبر
17

فلوشیپ های تحقیقاتی دکترای دانشگاه اسلو نروژ برای رشته های هنر و طراحی

هدف از این برنامه بورسیه، پشتیبانی دانشجویان بین المللی برای دنبال کردن فلوشیپ های تحقیقاتی PhD در رشته طراحی است.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
مارس
04

بورسیه دانشکده بازرگانی نروژ برای دانشجویان بین المللی در نروژ، ۲۰۱۷

نام بورسیه: بورسیه دانشکده بازرگانی نروژ برای دانشجویان بین المللی در نروژ، ۲۰۱۷

توسط نوین بورسیه |
جزئیات