نروژ

مارس
06

بورسیه های PhD دانشگاه استاوانگر نروژ

بورسیه های PhD دانشگاه استاوانگر نروژ برای رشته های شیمی ارگانیک، شیمی محیط زیست و فتوشیمی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
مارس
06

بورسیه های PhD دانشگاه آگدر نروژ

بورسیه های PhD دانشگاه آگدر نروژ برای رشته های مکاترونیک، تعامل انسان-کامپیوتر، مهندسی سیستم های کنترل، رباتیک و یادگیری ماشین با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
ژانویه
04

بورسیه هایPost-Doc دانشگاه آگدر نروژ

بورسیه هایPost-Doc دانشگاه آگدر نروژ برای رشته های مکاترونیک، یادگیری ماشین، پردازش سیگنال، هوش مصنوعی، مهندسی صنایع، مهندسی مخابرات، رباتیک و مهندسی مکانیک با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
دسامبر
27

بورسیه های Post-Doc دانشگاه متروپولیتن اسلو نروژ

بورسیه های Post-Doc دانشگاه متروپولیتن اسلو نروژ برای رشته های فیزیوتراپی و روانشناسی سلامت با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
سپتامبر
13

بورسیه های Post-Doc دانشگاه آگدر نروژ

بورسیه های Post-Doc دانشگاه آگدر نروژ برای رشته مکاترونیک با هدف پشتیبانی از محققان علاقمند به مشارکت در تحقیقات بین المللی و بلندمدت با تمرکز بر مکاترونیک می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
سپتامبر
13

بورسیه های PhD دانشگاه آگدر نروژ

بورسیه های PhD دانشگاه آگدر نروژ برای رشته های هنرهای نمایشی، موسیقی و هنرهای بصری با هدف ارائه فرصت های بسیار برای پیشرفت و ارتقاء توانایی های کاربردی و پژوهشی در حوزه هنر می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
مه
31

بورسیه ­های PhD دانشگاه متروپولیتن اسلو نروژ

بورسیه ­های PhD دانشگاه متروپولیتن اسلو نروژ برای رشته های هنرهای تجسمی، طراحی صنعتی، طراحی محصول و مطالعات رسانه با هدف پشتیبانی از دانشجویان و محققان بااستعداد بین المللی برای پیشرفت در حوزه تحقیقات هنری می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
مارس
26

بورسیه ­های PhD دانشگاه آگدر نروژ

بورسیه ­های PhD دانشگاه آگدر نروژ برای رشته های مهندسی مخابرات، پردازش سیگنال، تئوری احتمال و مهندسی برق با هدف پشتیبانی از محققان جوان و بااستعداد برای کار در یک بافت بین المللی است.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات