نروژ

دسامبر
13

بورسیه های دانشگاه استاوانگر نروژ

بورسیه های دانشگاه استاوانگر نروژ برای رشته های مهندسی عمران، فناوری انرژی، دینامیک سیالات، مکانیک سیالات، هیدرولیک، مهندسی مکانیک و انرژی های تجدیدپذیر با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف حرفه ای و پژوهشی آنها می باشد

توسط نویسنده |
جزئیات
نوامبر
04

بورسیه های موسسه تحقیقات صلح اسلو نروژ

بورسیه های موسسه تحقیقات صلح اسلو نروژ با هدف برای رشته های علوم اطلاعات، مهندسی مخابرات، شبکه های ارتباطی کامپیوتری، امنیت سایبری، زبانهای برنامه نویسی و مهندسی نرم افزار با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
اکتبر
13

بورسیه های دانشگاه علم و فناوری نروژ

بورسیه های دانشگاه علم و فناوری نروژ برای رشته های مهندسی مخابرات، شبکه های کامپیوتری، مهندسی برق، یادگیری ماشین، پردازش سیگنال، مهندسی سیستم ها و الکترونیک با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف حرفه ای و پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
اکتبر
13

بورسیه های دانشگاه آگدر نروژ

نام بورسیه: بورسیه های دانشگاه آگدر نروژ برای رشته های اقتصاد سازمانی، مدیریت کسب و کار، مدیریت، اقتصاد کسب و کار و امور مالی کشور اعطا کننده: نروژ(اطلاعات تحصیلی نروژ) سازمان اعطا کننده: دانشگاه آگدرUniversity of Agder (UiA) موضوع/رشته بورسیه: اقتصاد سازمانی مدیریت کسب و کار مدیریت اقتصاد کسب و کار امور مالی مقطع تحصیلی: PhD خلاصه بورسیه: هدف از این برنامه […]

توسط نویسنده |
جزئیات
جولای
06

بورسیه های دانشکده کسب و کار نروژی BI

بورسیه های دانشکده کسب و کار نروژی BI برای رشته های بازاریابی، اقتصاد گردشگری، روانشناسی اقتصادی، مدیریت استراتژیک و اقتصاد غذا با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
ژوئن
28

بورسیه های دانشگاه متروپولیتن اسلو نروژ

بورسیه های دانشگاه متروپولیتن اسلو نروژ برای رشته های آموزش فنی حرفه ای، علوم تربیتی و آموزش دبیر با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
ژوئن
28

بورسیه های دانشگاه استاوانگر نروژ

بورسیه های دانشگاه استاوانگر نروژ برای رشته های جامعه شناسی، مطالعات جنسیت، خط مشی عمومی، سیاست محیط زیست و تحقیقات اجتماعی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
آوریل
28

بورسیه های PhD دانشگاه استاوانگر نروژ

بورسیه های PhD دانشگاه استاوانگر نروژ برای رشته های مهندسی نفت، مهندسی ژئوتکنیکال، علم اطلاعات و مهندسی رایانشی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات