نروژ

ژوئن
25

بورسیه های PhD دانشگاه استاونگر

بورسیه های PhD دانشگاه استاونگر نروژ برای رشته های مهندسی نفت، انرژي های تجدیدپذیر، فناوری انرژی، پایگاه های داده، یادگیری ماشین و زبانهای برنامه نویسی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف تحصیلی و پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
ژوئن
13

بورسیه های دانشگاه استاونگر

بورسیه های دانشگاه استاونگر نروژ برای رشته های زمین شناسی، ژئوشیمی، ژئومورفولوژی، ژئوفیزیک، لرزه شناسی و فناوری انرژی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف تحصیلی و پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
مه
01

بورسیه های دانشگاه استاونگر نروژ

بورسیه های دانشگاه استاونگر نروژ برای رشته های ریاضی کاربردی، مهندسی سیستم های کنترل و پردازش سیگنال با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
مارس
30

بورسیه های دانشگاه تخصصی VID نروژ

بورسیه های دانشگاه تخصصی VID نروژ برای رشته های الهیات، تاریخ مذاهب و مردم شناسی فرهنگی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
مارس
30

بورسیه های دانشگاه علوم زیستی نروژ

بورسیه های دانشگاه علوم زیستی نروژ برای رشته های بیوشیمی، شیمی رایانشی، الکتروشیمی، شیمی محیط زیست، شیمی فیزیک و اسپکتروسکوپی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
فوریه
17

بورسیه های دانشگاه استاوانگر

بورسیه های دانشگاه استاوانگر برای رشته های بوم شناسی و زیست شناسی دریایی، مولکولی، شیمیایی و محیط زیست با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
فوریه
17

بورسیه های دانشگاه آرکتیک ترومسو

بورسیه های دانشگاه آرکتیک ترومسو با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
ژانویه
12

بورسیه های دانشکده کسب و کار BI

بورسیه های دانشکده کسب و کار BI نروژ با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات