نروژ

مه
01

بورسیه های دانشگاه استاونگر نروژ

بورسیه های دانشگاه استاونگر نروژ برای رشته های ریاضی کاربردی، مهندسی سیستم های کنترل و پردازش سیگنال با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
مارس
30

بورسیه های دانشگاه تخصصی VID نروژ

بورسیه های دانشگاه تخصصی VID نروژ برای رشته های الهیات، تاریخ مذاهب و مردم شناسی فرهنگی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
مارس
30

بورسیه های دانشگاه علوم زیستی نروژ

بورسیه های دانشگاه علوم زیستی نروژ برای رشته های بیوشیمی، شیمی رایانشی، الکتروشیمی، شیمی محیط زیست، شیمی فیزیک و اسپکتروسکوپی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
فوریه
17

بورسیه های دانشگاه استاوانگر

بورسیه های دانشگاه استاوانگر برای رشته های بوم شناسی و زیست شناسی دریایی، مولکولی، شیمیایی و محیط زیست با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
فوریه
17

بورسیه های دانشگاه آرکتیک ترومسو

بورسیه های دانشگاه آرکتیک ترومسو با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
ژانویه
12

بورسیه های دانشکده کسب و کار BI

بورسیه های دانشکده کسب و کار BI نروژ با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
دسامبر
13

بورسیه های دانشگاه استاوانگر نروژ

بورسیه های دانشگاه استاوانگر نروژ برای رشته های مهندسی عمران، فناوری انرژی، دینامیک سیالات، مکانیک سیالات، هیدرولیک، مهندسی مکانیک و انرژی های تجدیدپذیر با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف حرفه ای و پژوهشی آنها می باشد

توسط نویسنده |
جزئیات
نوامبر
04

بورسیه های موسسه تحقیقات صلح اسلو نروژ

بورسیه های موسسه تحقیقات صلح اسلو نروژ با هدف برای رشته های علوم اطلاعات، مهندسی مخابرات، شبکه های ارتباطی کامپیوتری، امنیت سایبری، زبانهای برنامه نویسی و مهندسی نرم افزار با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات