نروژ

اکتبر
13

بورسیه های دانشگاه علم و فناوری نروژ

بورسیه های دانشگاه علم و فناوری نروژ برای رشته های مهندسی مخابرات، شبکه های کامپیوتری، مهندسی برق، یادگیری ماشین، پردازش سیگنال، مهندسی سیستم ها و الکترونیک با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف حرفه ای و پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
اکتبر
13

بورسیه های دانشگاه آگدر نروژ

نام بورسیه: بورسیه های دانشگاه آگدر نروژ برای رشته های اقتصاد سازمانی، مدیریت کسب و کار، مدیریت، اقتصاد کسب و کار و امور مالی کشور اعطا کننده: نروژ(اطلاعات تحصیلی نروژ) سازمان اعطا کننده: دانشگاه آگدرUniversity of Agder (UiA) موضوع/رشته بورسیه: اقتصاد سازمانی مدیریت کسب و کار مدیریت اقتصاد کسب و کار امور مالی مقطع تحصیلی: PhD خلاصه بورسیه: هدف از این برنامه […]

توسط نویسنده |
جزئیات
جولای
06

بورسیه های دانشکده کسب و کار نروژی BI

بورسیه های دانشکده کسب و کار نروژی BI برای رشته های بازاریابی، اقتصاد گردشگری، روانشناسی اقتصادی، مدیریت استراتژیک و اقتصاد غذا با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
ژوئن
28

بورسیه های دانشگاه متروپولیتن اسلو نروژ

بورسیه های دانشگاه متروپولیتن اسلو نروژ برای رشته های آموزش فنی حرفه ای، علوم تربیتی و آموزش دبیر با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
ژوئن
28

بورسیه های دانشگاه استاوانگر نروژ

بورسیه های دانشگاه استاوانگر نروژ برای رشته های جامعه شناسی، مطالعات جنسیت، خط مشی عمومی، سیاست محیط زیست و تحقیقات اجتماعی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
آوریل
28

بورسیه های PhD دانشگاه استاوانگر نروژ

بورسیه های PhD دانشگاه استاوانگر نروژ برای رشته های مهندسی نفت، مهندسی ژئوتکنیکال، علم اطلاعات و مهندسی رایانشی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
مارس
06

بورسیه های PhD دانشگاه استاوانگر نروژ

بورسیه های PhD دانشگاه استاوانگر نروژ برای رشته های شیمی ارگانیک، شیمی محیط زیست و فتوشیمی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
مارس
06

بورسیه های PhD دانشگاه آگدر نروژ

بورسیه های PhD دانشگاه آگدر نروژ برای رشته های مکاترونیک، تعامل انسان-کامپیوتر، مهندسی سیستم های کنترل، رباتیک و یادگیری ماشین با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات