هلند

مه
05

بورسیه های دانشگاه توئنت هلند

بورسیه های دانشگاه توئنت هلند برای رشته های الکترومغناطیس، مهندسی برق، فیزیک کاربردی و الکترونیک با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
آوریل
04

بورسیه های PhD دانشگاه لیدن

بورسیه های PhD دانشگاه لیدن هلند برای رشته های جامعه شناسی، علوم سیاسی، روابط بین الملل، تئوری اجتماعی و مددکاری اجتماعی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
فوریه
07

بورسیه های PhD دانشگاه لیدن هلند

نام بورسیه: بورسیه های PhD دانشگاه لیدن هلند برای رشته های حقوق بین الملل، تاریخ حقوق، حقوق مدنی، حقوق شرکتی، حقوق مالیات، حقوق بین الملل و حقوق کار کشور اعطا کننده: هلند(اطلاعات تحصیلی هلند) سازمان اعطا کننده: دانشگاه لیدن (Leiden University) موضوع/رشته بورسیه: حقوق بین الملل تاریخ حقوق حقوق مدنی حقوق شرکتی حقوق مالیات حقوق بین الملل حقوق کار مقطع تحصیلی: PhD […]

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
دسامبر
28

بورسیه های Post-Doc موسسه تحقیقات دریایی سلطنتی NIOZ هلند

بورسیه های Post-Doc  موسسه تحقیقات دریایی سلطنتی NIOZ هلند برای رشته های بوم شناسی، بیوانفورماتیک، اتولوژی، زیست شناسی حیوانی و جانورشناسی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
دسامبر
28

بورسیه های PhD دانشگاه توئنت هلند

بورسیه های PhD دانشگاه توئنت هلند برای رشته های مهندسی حمل و نقل، هوش مصنوعی، شبکه های کامپیوتری، سیستم های اطلاعاتی و الکترونیک با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
دسامبر
28

بورسیه های PhD دانشگاه فنی آیندهوون هلند

بورسیه های PhD دانشگاه فنی آیندهوون هلند برای رشته های الکترونیک، مهندسی برق، فیزیک مهندسی، اپتیک و فتونیک با هدف پشتیبانی از دانشجویان و محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف علمی و پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
نوامبر
05

بورسیه­ های Post-Doc دانشگاه گرونینگن هلند

بورسیه­ های Post-Doc دانشگاه گرونینگن هلند برای رشته های حقوق محیط زیست، مدیریت دولتی، حقوق عمومی و علوم سیاسی با هدف پشتیبانی از محققان نخبه و بلندپرواز بین المللی در حوزه میان رشته ای حقوق، علوم سیاسی، مدیریت و مسائل زیست محیطی می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
نوامبر
05

بورسیه ­های PhD دانشگاه توئنت هلند

بورسیه ­های PhD دانشگاه توئنت هلند برای رشته های الکترونیک و مهندسی برق با هدف ارائه فرصتی برای تحقیقات کاربردی در بافت بین المللی در حوزه الکترونیک و مهندسی برق می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات