هلند

سپتامبر
18

بورسیه دانشگاه توئنت هلند

بورسیه دانشگاه توئنت هلند برای رشته های اپتیک، مهندسی پزشکی، نانوتکنولوژی، زبانهای برنامه نویسی، مهندسی برق و فیزیک کاربردی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف حرفه ای و پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
جولای
24

بورسیه های موسسه ملی فیزیک اتمی هلند

بورسیه های موسسه ملی فیزیک اتمی هلند (NIKHEF) برای رشته های آمار، فیزیک ذرات و الگوریتم ها با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف حرفه ای و پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
جولای
24

بورسیه های دانشگاه TU Delft هلند

بورسیه های دانشگاه TU Delft هلند برای رشته های بینایی کامپیوتر، جبر، هوش مصنوعی، ریاضیات کاربردی، ریاضیات رایانشی، یادگیری ماشین و پردازش تصویر با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف حرفه ای و پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
جولای
06

بورسیه های موسسه تحقیقات پیشرفته نانولیتوگرافی ARCNL

بورسیه های موسسه تحقیقات پیشرفته نانولیتوگرافی ARCNL هلند برای رشته های اپتیک، فیزیک کاربردی و فیزیک لیزر با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
جولای
01

بورسیه های دانشگاه توئنت هلند

بورسیه های دانشگاه توئنت هلند برای رشته های داده کاوی، معماری کامپیوتر و مهندسی سیستم ها با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
ژوئن
15

بورسیه های دانشگاه گرونینگن هلند

بورسیه های دانشگاه گرونینگن هلند برای رشته های اپیدمیولوژی بالینی و روانی-اجتماعی و پزشکی مولکولی با هدف پشتیبانی از دانشجویان و محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی و حرفه ای آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
مه
15

بورسیه های موسسه تحقیقات پیشرفته نانولیتوگرافی

بورسیه های موسسه تحقیقات پیشرفته نانولیتوگرافی (ARCNL) هلند برای رشته های اپتیک، شیمی فیزیک، طیف سنجی و مهندسی برق با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
مه
15

بورسیه های دانشگاه رادبود هلند

بورسیه های دانشگاه رادبود هلند برای رشته فلسفه با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف حرفه ای و پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات