ایرلند

سپتامبر
04

بورسیه های دولت ایرلند

بورسیه های دولت ایرلند با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف حرفه ای و پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
ژوئن
27

بورسیه های دانشگاه ترینیتی کالج دوبلین ایرلند

بورسیه های دانشگاه ترینیتی کالج دوبلین ایرلند برای رشته علوم و فناوری کوانتوم با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
مارس
07

بورسیه های Post-Doc دانشگاه لیمریک ایرلند

بورسیه های Post-Doc دانشگاه لیمریک ایرلند برای رشته های آمار، فناوری انرژی، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، شیمی تحلیلی، مهندسی مکانیک و ریاضیات با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
فوریه
20

بورسیه های Post-Doc دانشگاه لیمریک ایرلند

بورسیه های Post-Doc دانشگاه لیمریک ایرلند برای رشته های آمار، مهندسی صنایع، مهندسی مکانیک، ریاضیات کاربردی، مهندسی ساخت و تولید، مهندسی شیمی، ریاضیات رایانشی و شیمی تحلیلی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
فوریه
20

بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دولت ایرلند

بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دولت ایرلند و ترینیتی کالج دوبلین برای تمامی رشته ها با هدف پشتیبانی از دانشجویان و محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف علمی و پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
آگوست
01

بورسیه های Post-Doctoral مرکز IPIC ایرلند

بورسیه های Post-Doctoral مرکز IPIC ایرلند برای رشته فتونیک با هدف ارائه فرصت های بسیار برای پیشرفت و ارتقاء توانایی های کاربردی و پژوهشی در حوزه فتونیک می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
جولای
14

بورسیه­ های PhD دانشگاه University College Dublin

بورسیه­ های PhD دانشگاه University College Dublin ایرلند برای رشته های علوم غذایی، مهندسی صنایع غذایی و شیمی مواد غذایی با هدف ارائه فرصتی برای تحقیقات کاربردی در بافت بین المللی و حوزه علوم و صنایع غذایی می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
آوریل
18

بورسیه­ های PhD دانشگاه University College Dublin ایرلند

بورسیه­ های PhD دانشگاه University College Dublin ایرلند برای رشته علوم کامپیوتر و آمار با هدف پشتیبانی از محققان جوان و بااستعداد برای کار در یک بافت بین المللی است.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات