اندونزی

ژوئن
27

بورسیه های دانشگاه اسلامی سونان کالیجاگای اندونزی

بورسیه های دانشگاه اسلامی سونان کالیجاگای اندونزی برای رشته های اقتصاد، کسب و کار، علوم اجتماعی، علوم انسانی، فنی مهندسی، علوم پایه، آموزش، حقوق، ادبیات، ارتباطات و مطالعات فرهنگی با هدف پشتیبانی از دانشجویان و محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی و حرفه ای آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
فوریه
19

بورسیه‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه ایالتی یوگیاکارتای اندونزی برای تمامی رشته ها

بورسیه‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه ایالتی یوگیاکارتای اندونزی برای تمامی رشته ها که با هدف تامین مالی دانشجویان بااستعداد بین المللی است.

توسط نویسنده |
جزئیات
ژانویه
20

بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه ایرلانگا اندونزی برای رشته‌های علوم طبیعی، اجتماعی و پزشکی

بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه ایرلانگا اندونزی در رشته های علوم طبیعی، اجتماعی و پزشکی برای علاقه مندان واجد شرایط ارائه شده است.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات