فرانسه

آوریل
10

جوایز رهبری بنیاد جامعه باز (Open Society Foundation)

جایزه رهبری جامعه باز، امکان تحصیل رایگان در مقطع کارشناسی ارشد را برای افرادی با سوابق و دستاوردهای حرفه ای و آموزشی درخشان و تعهد عمیق به تغییرات اجتماعی مثبت در جوامع شان فراهم می کند.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
مارس
06

بورسیه دکترا HEC Paris — فرانسه- ۲۰۱۷

نام بورسیه: برنامه بورسیه دکترای HEC Paris— فرانسه- ۲۰۱۷

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
مارس
01

بورسیه تحصیلی نخبگان سنترال نانتز در فرانسه- ۲۰۱۷

نام بورسیه: بورسیه تحصیلی نخبگان سنترال نانتز برای کارشناسی ارشد مهندسی در فرانسه- ۲۰۱۷

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
مارس
01

برنامه بورسیه دکترا HEC Paris — فرانسه- ۲۰۱۷

نام بورسیه: برنامه بورسیه دکترای HEC Paris— فرانسه- ۲۰۱۷

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
مارس
01

بورسیه های بین المللی در آکادمی بین المللی مد در فرانسه- ۲۰۱۷

نام بورسیه: بورسیه های بین المللی در آکادمی بین المللی مد در فرانسه- ۲۰۱۷

توسط نوین بورسیه |
جزئیات