فرانسه

مارس
13

بورسیه های PhD موسسه CEA Tech فرانسه

بورسیه های PhD موسسه CEA Tech فرانسه برای رشته های مهندسی برق، الکترونیک، الکترومغناطیس و مهندسی اپتیک با هدف تشویق و پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی است.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
ژانویه
20

بورسیه های PhD موسسه CEA Tech فرانسه

بورسیه های PhD موسسه CEA Tech فرانسه برای رشته مهندسی نرم افزار و علوم کامپیوتر با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
دسامبر
08

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه دوفین پاریس

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه دوفین پاریس فرانسه برای رشته های مدیریت، اقتصاد، امور مالی، جامعه شناسی، علوم سیاسی و حقوق با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
دسامبر
02

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه لیون فرانسه

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه لیون فرانسه برای رشته های ریاضیات، علوم کامپیوتر و آمار با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
نوامبر
03

فلوشیپ های post-doctoral دانشگاه لیون فرانسه

فلوشیپ های post-doctoral دانشگاه لیون فرانسه با هدف ارائه فرصت های تحقیقاتی و آموزشی به محققان نخبه در رشته ریاضیات می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
سپتامبر
11

فلوشیپ های post-doctoral مرکز تحقیقات رصدخانه پاریس برای رشته فیزیک نجوم

فلوشیپ های post-doctoral مرکز تحقیقات رصدخانه پاریس برای رشته فیزیک نجوم با هدف پشتیبانی از محققان بین المللی بااستعداد می باشد.

توسط ذکیه فتحی |
جزئیات
سپتامبر
11

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه École Normale Supérieure فرانسه برای رشته های علوم پایه، هنر و علوم انسانی

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه École Normale Supérieure فرانسه برای رشته های علوم پایه، هنر و علوم انسانی با هدف پشتیبانی مالی از دانشجویان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط ذکیه فتحی |
جزئیات
آگوست
26

فلوشیپ های PhD دانشگاه گرنوبل آلپز فرانسه برای رشته های نانوالکترونیک، فتونیک، اسپینترونیک و علوم کامپیوتر

فلوشیپ های PhD دانشگاه گرنوبل آلپز فرانسه برای رشته های نانوالکترونیک، فتونیک، اسپینترونیک و علوم کامپیوتر با هدف پشتیبانی از دانشجویان بین المللی بااستعداد از تمام کشورها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات