انگلستان

دسامبر
02

بورسیه های PhD دانشگاه بیرمنگام انگلستان

بورسیه های PhD دانشگاه بیرمنگام انگلستان برای رشته های زبان و ادبیات انگلیسی، زبان شناسی و زبانها و فرهنگ های مدرن با هدف خلق محیطی برای پژوهش درباره زبان و یادگیری زبان می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
نوامبر
24

بورسیه­ های PhD دانشگاه ساوث همپتون انگلستان

بورسیه­ های PhD دانشگاه ساوث همپتون انگلستان برای رشته های فیزیک، مهندسی برق و علم مواد با هدف پشتیبانی از محققان، مهندسان و دانشمندان بین المللی بااستعداد از تمام کشورها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
نوامبر
21

فلوشیپ های Post-doctoral مرکز LISS DTP انگلستان

فلوشیپ های Post-doctoral مرکز LISS DTP انگلستان برای رشته علوم اجتماعی با هدف پشتیبانی از محققان نخبه و خلاق در حوزه علوم اجتماعی است.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
نوامبر
20

بورسیه های PhD دانشگاه شفیلد انگلستان

بورسیه های PhD دانشگاه شفیلد انگلستان برای رشته های روانشناسی، علوم حیوانی، نجوم، شیمی، ریاضیات، آمار و بیوتکنولوژی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی است.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
نوامبر
20

بورسیه های PhD دانشگاه لافبروی انگلستان

بورسیه های PhD دانشگاه لافبروی انگلستان برای رشته های جغرافیا، مطالعات سیاسی و بین الملل، مطالعات اجتماعی و رسانه ای با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
نوامبر
20

بورسیه های PhD دانشگاه کوئین ماری لندن

بورسیه های PhD دانشگاه کوئین ماری لندن برای رشته های علم داده و هوش مصنوعی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
نوامبر
03

بورسیه های PhD دانشگاه است انگلیای انگلستان

بورسیه های PhD دانشگاه است انگلیای انگلستان برای رشته های اقتصاد، حقوق، روانشناسی، مددکاری و مدیریت کسب و کار با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
نوامبر
01

فلوشیپ های post-doctoral کالج داونینگ انگلستان

فلوشیپ های post-doctoral کالج داونینگ انگلستان برای رشته های مهندسی شیمی، زمین شناسی، علم مواد، جغرافیا، زیست شناسی و علوم کامپیوتر با هدف ارائه فرصت های تحقیقاتی و آموزشی به محققان نخبه در حوزه های مختلف می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات